Miljødirektoratet

Klimasats: Kommuner kan nå søke støtte for 2021

Del

I statsbudsjettet er det foreslått 100 millioner kroner til Klimasats. Alle kommuner, fylkeskommuner og Svalbard kan søke.

Støttet av Klimasats: Lars Ove Kvalbein, mobilitetsrådgiver i bymiljøetaten i Bergen, ved ett av byens mobilpunkter. Dette er steder som ligger nær en holdeplass, hvor folk kan låne en bil eller en sykkel, finne trygg sykkelparkering eller parkere og lade elbil. Foto: Einar Johan Grieg
Støttet av Klimasats: Lars Ove Kvalbein, mobilitetsrådgiver i bymiljøetaten i Bergen, ved ett av byens mobilpunkter. Dette er steder som ligger nær en holdeplass, hvor folk kan låne en bil eller en sykkel, finne trygg sykkelparkering eller parkere og lade elbil. Foto: Einar Johan Grieg

Setter fart på klimaarbeidet

- Kommunene forteller oss at Klimasats-støtte setter fart på det lokale klimaarbeidet. Mulighet for støtte gjør det lettere å prioritere klimainnsatsen, og fører ofte til at kommunene setter i gang enda flere tiltak som reduserer utslippene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har foreslått 100 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er det foreslått 80 millioner til klimavennlige hurtigbåter.

Kommunene er viktige for kutt i klimagassutslipp

Ordningen skal bidra til at kommunen integrerer klimahensyn i sine aktiviteter, og bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som legger til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører. I tillegg får kommunene nyttige erfaringer som i stor grad kan overføres til andre.

Kommunene er viktige aktører for å redusere utslipp av klimagasser, både direkte og indirekte, og kan søke støtte til svært mange ulike tiltak.

Støttet 1300 prosjekter siden 2016

Siden 2016 har Miljødirektoratet fått over 2100 søknader om Klimasats-støtte, med samlet søknadsbeløp på 2,4 milliarder kroner. Av dette har vi delt ut 900 millioner kroner i støtte til over 1300 prosjekter så langt. Over 500 av disse prosjektene er ferdig gjennomført, og omtrent to av tre kommuner jobber nå med Klimasats-støttede prosjekter.

Kommuner og Longyearbyen kan søke

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke Klimasats-støtte. Nytt av året er at også Longyearbyen lokalstyre kan søke om støtte. Flere søkere kan sende inn søknad sammen.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for de aller fleste prosjekttypene er 15. februar, 2021. For følgende prosjekter er det også mulig å søke innen 15. mai, 15. august og 15. november:

  • merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser
  • tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
  • ladepunkter, kun for kommuner som har fått lite eller ingen støtte til dette tidligere

Trenger du ideer?

Les hva andre kommuner har fått støtte til. Vi har samlet søknader, tilsagn, mange rapporter og annen informasjon om de over 1300 prosjektene som har fått Klimasats-støtte i en søkbar liste på nett. Dette kan være en god kilde til inspirasjon og kunnskap for nye søknader for 2021.

Se liste over tidligere prosjekter

Webinar for søkere 8. desember

I dag, tirsdag 8. desember kl. 10.00-11.00 vil prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, gå gjennom nyheter i årets utlysning og gi tips og råd til de som vurderer å søke støtte. Vi setter også av god tid til å svare på spørsmålene deres.

Meld deg på webinaret her

Støtte til hurtigbåter

I tillegg har regjeringen satt av 80 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2021 til klimavennlige hurtigbåter. Dette hører også til Klimasats-ordningen. Informasjon om søknadsfrist og kriterier for denne ordningen kommer senere.

Støtte til klimatilpasning

Klimatilpasning dekkes ikke av Klimasats-ordningen, men Miljødirektoratet har en egen støtteordning for dette. Følg lenken under for mer informasjon om denne ordningen, som også har søknadsfrist 15. februar 2021.

Les mer om klimatilpasning her

Veiledning, webinarer og podcast

I tillegg til den søkbare lista med alle Klimasats-prosjekter som har fått støtte, har vi laget mange nye veiledninger om lokalt klimaarbeid for kommuner basert på erfaringer fra Klimasats-prosjekter. Vi deler også kunnskap gjennom regelmessige webinarer og Klimapodcast fra Miljødirektoratet. Alt dette finner du via lenken under.

Les mer:

Klimasats - søk støtte og finn veiledning

Klimatilpasning - søk støtte

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Støttet av Klimasats: Lars Ove Kvalbein, mobilitetsrådgiver i bymiljøetaten i Bergen, ved ett av byens mobilpunkter. Dette er steder som ligger nær en holdeplass, hvor folk kan låne en bil eller en sykkel, finne trygg sykkelparkering eller parkere og lade elbil. Foto: Einar Johan Grieg
Støttet av Klimasats: Lars Ove Kvalbein, mobilitetsrådgiver i bymiljøetaten i Bergen, ved ett av byens mobilpunkter. Dette er steder som ligger nær en holdeplass, hvor folk kan låne en bil eller en sykkel, finne trygg sykkelparkering eller parkere og lade elbil. Foto: Einar Johan Grieg
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom