FN-sambandet

Klimaavtalene forsterket med USA på laget

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

FNs generalsekretær ønsker den nye lederen for COP26 velkommen. Foto: UN photo/Eskinder Debebe
FNs generalsekretær ønsker den nye lederen for COP26 velkommen. Foto: UN photo/Eskinder Debebe

I Denne uka i FN kan du blant annet lese:

  • Militærråd i Sikkerhetsrådet: Norge blir lyttet til av alle
  • Klimaavtalene forsterket med USA på laget
  • 2021: Det internasjonale året for avskaffelse av barnearbeid
  • Den internasjonale dagen for utdanning - i en pandemi
  • Russland: FN-rapportører hyller motet til Navalny
  • Haiti: FN-rapport viser alvorlige menneskerettighetsbrudd
  • FNs Global Compact med ny strategi for å nå FNs bærekraftsmål
  • Verdens økonomiske forum

FNs sikkerhetsråd 

Tunisia har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar.

Mandag: Møte om hvordan resolusjon 2532 har blitt fulgt opp. Den omhandler våpenhvile i alle Sikkerhetsrådets konfliktområder, slik at man kan få  bekjempet koronapandemien. Resolusjonen ble vedtatt juli 2020, og støtter appellen til FNs generalsekretær om våpenhvile for å bekjempe pandemien.   

Mandag: Møte mellom Syrias regjering og opposisjon i Genève for nye FN-lededesamtaler om nygrunnlov. Den norske FN-utsendingen Geir O. Pedersen har uttalt at han håper den konstitusjonelle komiteen kan bygge tillit og være en døråpner for en bredere politiskprosess. 

Tirsdag: Åpen kvartalsvis debatt om fredsprosessen i  i Midtøsten, inkludert spørsmålet om Palestina. Briefing fra den nye norske spesialkoordinatoren for fredsprosessen i Midtøsten Tor Wennesland. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar.  

Onsdag: Møte med FNs regionale senter for fredsdiplomati i Sentral-Asia (UNRCCA). På et lavere nivå er det planlagt et åpent møte i anti-terrorkomiteen, og et lukket møte i nedrustningskomiteen om masseødeleggelsesvåpen. 

Torsdag: Møte om, og fornyelse av mandatet til FNs fredsbevarende operasjon på Kypros (UNFICYP), samt møte om situasjonen i Libya. Det er også planlagt et møte i sanksjonskomiteen til Nord-Korea. Det er Norge som leder denne komiteen. 

Fredag: Det er planlagt en avsluttende sesjon for måneden. Møte i sanksjonskomiteene til Somalia og til Sør-Sudan. 

På fredag vil det også være et uformelt møte utenfor Sikkerhetsrådssalen, et såkalt Arria-formula møte om barn og væpnet konflikt. Møtet er på initiativ av Kazakstan, Russland og Generalsekretærens spesialrepresentanten for barn og væpnet konflikt.

Militærråd i Sikkerhetsrådet: Norge blir lyttet til av alle 

Oberst Kåre Brændeland ved Norges FN-delegasjon i New York forteller at Sikkerhetsrådets medlemmer har positive forventninger til Norge og mange har tatt kontakt med Norge etter de første ukene i Sikkerhetsrådet.

Klimaavtalene forsterket med USA på laget

Det knyttes stor spenning til hvilke utslippsmål USA vil sette seg etter at landet meldte seg inn igjen i Parisavtalen. I løpet av året vil det også være flere andre viktige møtepunkter og rapporter på klima å følge med på.

2021: Det internasjonale året for avskaffelse av barnearbeid

Selv om barnearbeid er redusert med 38 prosent det siste tiåret, er det fortsatt svært mange barnearbeidere i verden. Koronapandemien har gjort sitasjonen mye vanskeligere og antall barnearbeidere har økt igjen til 152 millioner barn. ILO og FN etterlyser felles, målrettede tiltak for å snu utviklingen i riktig retning igjen. 

Den internasjonale dagen for utdanning - i en pandemi

I år markeres Den internasjonale dagen for utdanning i det vi nærmer oss ett år med nedstenginger og sosial distanse grunnet koronapandemien.

Russland: FN-rapportører hyller motet til Navalny

Spesialrapportørene Agnes Callamard og Irene Khan hyller motet til den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny, etter at han ble arrestert av russiske myndigheter 17. januar. Callamard og Khan sier at Navalny bør slippes fri umiddelbart.

Haiti: FN-rapport viser alvorlige menneskerettighetsbrudd

FN-rapporten, som ble publisert 19. januar, viser et mønster av menneskerettighetsbrudd og overgrep på Haiti, etterfulgt av stor grad av straffefrihet.

FNs Global Compact med ny strategi for å nå FNs bærekraftsmål

Den nye treårige strategien skal få flere bedrifter med på å jobbe i tråd med bærekraftsmålene. Målet er at flere bedrifter også setter seg mer ambisiøse klimamål i tråd med Parisavtalen. Strategien peker ut fem kursendringer for medlemmene, blant annet å stille bedrifter til ansvar, styrke lokale og regionale nettverk, og skape tettere samarbeid til FN og FNs partnere. 

Verdens økonomiske forum

Toppmøtet i Davos regnes som en av verdens viktigste møteplasser for næringslivet. Møtetgår av stabelen mellom 25. og 29. Januar, og i år blir det digitalt. Programmet vil handle om hvordan verden skal komme tilbake etter pandemien. Tidligere utenriksminister i Norge Børge Brende er forumets President og toppsjef, og en av hovedtalerne under årets toppmøte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra FN-kalenderen 

24. januar: internasjonal dag for utdanning 

27. januar: internasjonal minnedag for ofrene for holocaust

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

26. januar: Atommakten skifter hender

26. - 27. januar: Norad konferansen

27. januar: Konferanse: Veien til klimabudsjett

27. januar: Den internasjonale Holocaustdagen 2021

28. januar: Webinar-serie del 2: Brexit – hva nå?

29. januar: Holocaust i Norge. Hvilken betydning har det for oss nå?

10 -12. februar: SDG Konferansen

11. februar:  Webinar-serie del 3: Brexit – hva nå?

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FNs generalsekretær ønsker den nye lederen for COP26 velkommen. Foto: UN photo/Eskinder Debebe
FNs generalsekretær ønsker den nye lederen for COP26 velkommen. Foto: UN photo/Eskinder Debebe
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.