Kilden kjønnsforskning.no

Kjønnsbalanse er ikke nok for å skape faglig mangfold i akademia, mener forskere

Del

Selv om flertallet av masterstudentene i Norge er kvinner, er to av tre professorer menn. – Men om kjønnsbalanse blir et mål i seg selv, risikerer man å videreføre en ensartet vitenskapskultur i akademia, argumenterer tre kjønnsforskere.

Tradisjonelt maskuline disipliner som naturvitenskapene og tekniske fag kommer bedre ut enn samfunnsvitenskapene og humaniora med dagens kvalitetsmål i akadmia, mener forfatterne av et nytt bokkapittel. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med særskilt tillatelse.
Tradisjonelt maskuline disipliner som naturvitenskapene og tekniske fag kommer bedre ut enn samfunnsvitenskapene og humaniora med dagens kvalitetsmål i akadmia, mener forfatterne av et nytt bokkapittel. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med særskilt tillatelse.

– Det har lenge vært søkelys på kjønnsbalanse i forskningen, spesielt når det gjelder høyere stillinger, sier postdoktor Rebecca Lund.

Men når kjønnsbalanse i seg selv blir et mål, unnlater man å kritisere strukturene som fører til at noen befolkningsgrupper blir ekskludert fra akademia.

Lund forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo og har sammen med Helene Aarseth og Beret Bråten skrevet kapittelet «Kjønnsbalanse i tellekantenes tid. Epistemisk mangfold, eller monokultur på speed?» i boka Kjønn og akademia. På vei mot BALANSE.

Kritiserer akademisk «monokultur»

Forskerne mener kravene om representasjon, altså at man skal ha tilnærmet likt antall kvinner og menn i akademia, går på bekostning av en bredere strukturell analyse av skjevfordeling i akademia.

De kritiserer en stadig mer ensartet vitenskapskultur, en såkalt «monokultur». For å motvirke dette må man ha en strategi for inkludering som strekker seg forbi representasjon.

Det som veier tyngst når man skal måle kvaliteten på forskningen er antall vitenskapelige publikasjoner og hvor disse er publisert. Forskerne trekker frem dette «tellekantsystemet» og andre markedslogikker som eksempler på strukturene som fører til at de mest suksessrike akademikerne, uavhengig av kjønn, ofte har lik arbeidsform og verdenssyn. Dette hindrer et «epistemisk mangfold».

– Et epistemisk mangfold innebærer at ulike teoretiske utgangspunkt og forskjellige måter å bedrive vitenskapsproduksjon møtes i dialog, forklarer Lund.

Les hele artikkelen i Kildens nyhetsmagasin

Nøkkelord

Kontakter

Rebecca Lund: rebecca.lund@stk.uio.no

Bilder

Tradisjonelt maskuline disipliner som naturvitenskapene og tekniske fag kommer bedre ut enn samfunnsvitenskapene og humaniora med dagens kvalitetsmål i akadmia, mener forfatterne av et nytt bokkapittel. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med særskilt tillatelse.
Tradisjonelt maskuline disipliner som naturvitenskapene og tekniske fag kommer bedre ut enn samfunnsvitenskapene og humaniora med dagens kvalitetsmål i akadmia, mener forfatterne av et nytt bokkapittel. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med særskilt tillatelse.
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom