Unio

Kjernetjenestene rammes som følge av stramt kommunebudsjett

Del

- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Regjeringen foreslår et betydelig strammere kommuneopplegg i 2023 enn den foreslo i Kommuneproposisjonen før sommeren. Det betyr at kommunene må kutte i utdanningstilbudet og i helse- og omsorgstjenestene om det ikke endres.

- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning

Hovedårsaken er økte demografikostnader som følger av mange flyktninger fra Ukraina. Demografikostnadene er oppjustert fra 1,4 milliarder til 2,6 milliarder kroner i 2023.

Mens regjeringen i Kommuneproposisjonene foreslo et økt handlingsrom i de frie inntektene på 0,4-0,9 milliarder kroner, er dette nå redusert til 0,1 milliarder kroner.

Dette «handlingsrommet» i de frie inntektene regjeringen viser til, er før det er korrigert for en rekke utgifter som «spiser» av de frie inntektene.

Kraftig, negativt handlingsrom

En underfinansiert bemanningsnorm i barnehagene, toppfinansiering av ressurskrevende brukere, vedlikehold av fylkesveier, ras- og flomsikring, barnevernsreform og annen mervekst i helse og omsorg, som ikke fanges opp i demografikostnadene, summerer seg til 2-3 milliarder kroner, minst.

Det betyr at det «netto handlingsrommet» som skal finansiere ordinære kjernetjenester er negativt – ikke svakt positivt.

- Kommunene må sikres økt handlingsrom i de frie inntektene slik at de er i stand til å levere de grunnleggende, samfunnsviktige tjenestene som utdanning, helse- og omsorg, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom 2023*

- sammenliknet med inntekter i 2022 anslått i RNB.

 

Kommuneproposisjonen

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støres anslag på økning i frie inntekter 2023

1,8-2,3 mrd.

2,6 mrd.

Demografikostnader som må dekkes innenfor de frie inntektene

-1,4 mrd.

-2,6 mrd

Økte pensjonskostnader ut over deflator (betydelig usikkert anslag)

0,0 mrd.

-0,1 mrd.

Regjeringen Støres «økte handlingsrom» for kommunesektoren i 2023

0,4-0,9 mrd.

0,1 mrd.

Utgifter som spiser av de frie inntektene, se tekst over

-2-3 mrd.

-2-3 mrd.

Netto økonomisk handlingsrom frie inntekter for kjernetjenester 2023

-1,6- -2,1 mrd.

-1,9- -2,9 mrd.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
Last ned bilde
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
Last ned bilde
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
Last ned bilde
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
Last ned bilde
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
- Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Helene Moe Slinning
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 389 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Ragnhild Lied er Unios leder.

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom