Miljødirektoratet

Kjemikalier selges med manglende faremerking

Del

I Miljødirektoratets butikkaksjon fant vi at 13 % av de kontrollerte kjemikalier hadde feil eller manglende faremerking.

Miljødirektoratet kontrollerte 961 kjemikalier i 38 butikker for å sjekke om kjemikaliene var riktig merket og emballert, at de ikke var ulovlig å selge, og at kjemikaliene ikke inneholdt forbudte stoffer.

Kjemikaliene som ble kontrollert var i butikker i Oslo, Asker, Bærum, Bergen, Trondheim, Bodø og Stavanger i bransjer som hjem/hobby, dagligvare, dyrebutikker, byggevare, jernvare, sport/fritid, båt og bil.

13 % av kjemikaliene var feilmerket

Resultatene av Miljødirektoratets kontroll viser at 13 % av kjemikaliene ikke hadde korrekt merking. De vanligste feilene var at etiketten ikke var på norsk, at det var feil ved faremerkingen, og at etiketten hadde utydelig skrift slik at det var vanskelig å lese den.

– Resultatene fra årets aksjon viser en forbedring fra fjorårets kontroller. Men det er fortsatt for mange kjemikalier som ikke er riktig merket. Kjemikaliene som inneholder farlige egenskaper skal ha fareetikett som opplyser om egenskapene. Dette er viktig informasjon til forbrukerne som da kan ta forhåndsregler og håndtere kjemikaliet på en sikker måte, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

2 % av kjemikaliene mangler barnesikker lukning

Regelverket om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) har krav om at visse farlige kjemikalier skal ha barnesikker lukning, for å forhindre at barn kommer i kontakt med farlige kjemikalier.

Vi fant 20 kjemikalier med feil eller mangler ved barnesikker lukning, dvs. to prosent av de kontrollerte kjemikaliene. Det er dobbelt så mange kjemikalier med feil eller mangelfull barnesikker lukning, sammenlignet med i fjorårets kontroller.

- Det er et absolutt krav om at kjemikalier skal ha barnesikker lukning. Det er viktig for å forhindre at barn kommer i kontakt med stoffene, noe som kan forårsake helseskader, sier Mathieu Veulemans. 

Miljødirektoratets oppfølging

Der Miljødirektoratet avdekket kjemikalier med manglende eller mangelfull barnesikker lukning eller med forbudte stoffer ble virksomhetene pålagt å stanse omsetningen og fjerne disse fra hyllene umiddelbart.

Vi følger også opp leverandørene til butikkene og vil forsikre oss om at de stanser import og salg av kjemikalier til de får korrekt merking og emballering.

 

 

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom