Unio

Kirkestreiken trappes opp før mekling

Del

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

Streikemarkering, her fra Asker. Nå varsles opptrapping av streiken blant kirkeansatte. Foto: Presteforeningen/Anna Grønvik. (fri bruk ved byline)
Streikemarkering, her fra Asker. Nå varsles opptrapping av streiken blant kirkeansatte. Foto: Presteforeningen/Anna Grønvik. (fri bruk ved byline)

Lørdag 12. desember gikk 21 kirkeansatte for første gang ut i streik. Gjennom de fire ukene streiken har vart har de 10 fagforeningene som er i brudd trappet opp streiken ytterligere, og per i dag er 59 ansatte i streik.

Fra 14. januar vil 85 kirkeansatte i Oslo, Nidaros, Borg og Bjørgvin bispedømmer og Kirkerådets sekretariat være i streik, dersom ikke meklingen fører fram.

Streik for kirkens framtid

Siden streiken startet har fagforeningene stått sammen om følgende budskap:

Vi streiker ikke for høyere lønn. Vi streiker for å beholde dagens lønnsnivå for framtidens kolleger.

Dette er viktig fordi kirken har store rekrutteringsproblemer. Det mangler prester, kateketer, diakoner og kirkemusikere over hele landet. Dette er nøkkelstillinger for å holde folkekirken levende over hele landet. I dag mangler kirken 1 av 10 prester, om 4 år vil vi mangle 1 av 6.

Opplever forsøk på å svekke lønnen

Vi opplever at KA, som representerer de kirkelige arbeidsgiverne, forsøker å svekke prestenes lønnsvilkår. Det vil få negative virkninger også for andre kirkeansatte med høyere utdanning. Dette mener vi er både urimelig og uansvarlig gitt den rekrutteringskrisen kirken allerede står midt oppe i. Derfor er vi bekymret for kirkens framtid.

-Der vi er nå, med fare for at nyansatte prester, og prester som skifter stilling, risikerer å gå betydelig ned i lønn i forhold til de som allerede er ansatt, ser jeg det som en klar konsekvens at det på sikt vil gå ut over oss andre, sier kateket Sven-Ove Rostrup, som jobber i Olsvik menighet i Bergen domprosti.

Lønn er viktig for rekrutteringen til alle som jobber i kirken, ikke bare prestene. Vi som jobber i kirkefaglige stillinger som diakoner, kateketer og kantorer og har en fagutdannelse i bunnen, trenger å være på nivå lønnsmessig med offentlig sektor, slik at folkekirken fungerer godt lokalt over hele landet, sier diakon Ellen Hove, som jobber i Høvik menighet i Bærum prosti.

I en virksomhet som sliter med rekruttering er detviktig å ikke svekke lønns- og arbeidsvilkårene. Vi tror det vil skade rekrutteringen. Kirken mangler ikke penger, den mangler ansatte.

Følgende fagforeninger er omfattet av bruddet

-          Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

-          LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo

-          Det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Til sammen organiserer disse 10 forbundene om lag 75 % av de organiserte ansatte i kirken.


Lovpålagt mekling 10. januar

Partene i arbeidskonflikten i kirken er innkalt til lovpålagt ny mekling 10. januar. Dette følger av arbeidstvistloven som krever at det skal gjennomføres ny mekling dersom det er gått en måned siden opprinnelig mekling ble avsluttet uten at tvisten i mellomtiden er løst.

Fagforeningene møter til mekling med et uttalt ønske om å finne fram til felles løsninger.

Disse arbeidsgiverne i kirken er rammet av streiken per 8. januar

Bærum kirkelige fellesråd                        

Asker kirkelige fellesråd                                         

Oslo kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd                        

Fredrikstad kirkelige fellesråd                 

Kirkerådets sekretariat (rettssubjektet Den norske kirke)

Nidaros bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)              

Oslo bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)                                                

Borg bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)     

Kontakter

Kontaktpersoner for presse:

Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA, mob. 990 18 742

Anna Grønvik, pressekontakt Unio KA, mob. 970 64 642

Bilder

Streikemarkering, her fra Asker. Nå varsles opptrapping av streiken blant kirkeansatte. Foto: Presteforeningen/Anna Grønvik. (fri bruk ved byline)
Streikemarkering, her fra Asker. Nå varsles opptrapping av streiken blant kirkeansatte. Foto: Presteforeningen/Anna Grønvik. (fri bruk ved byline)
Last ned bilde
Streikemarkering, her fra Asker. Nå varsles opptrapping av streiken blant kirkeansatte. Foto: Presteforeningen/Anna Grønvik. (fri bruk ved byline)
Streikemarkering, her fra Asker. Nå varsles opptrapping av streiken blant kirkeansatte. Foto: Presteforeningen/Anna Grønvik. (fri bruk ved byline)
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 375 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Unio med klar melding foran lønnsoppgjøret: Arbeidsgiverne må rette opp skjevhetene fra i fjor9.3.2021 13:13:42 CET | Pressemelding

Unio mener at arbeidsgiverne må klarere på banen for å rette opp skjevhetene fra lønnsoppgjøret i fjor. - Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom