Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no lanserer sin første årskonferanse

Del

Kilden inviterer til en årlig møteplass for forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og myndigheter for å diskutere ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Første tema ut: Likestilling i det grønne skiftet.

Illustrasjon: Trine Rogg Korsvik
Illustrasjon: Trine Rogg Korsvik

Tid: Torsdag 18. november. 10.00 -16.30.

Sted: i Moser auditorium, Forskningsrådets lokaler.

Påmelding: Meld deg på ved å bruke denne påmeldingslenken.

Hvorfor se likestilling og det grønne skiftet i sammenheng?

På hvilken måte vil kjønnslikestillingen vi har oppnådd i Norge bli påvirket av det grønne skiftet? Og hvordan kan likestillingen brukes som en ressurs for en rettferdig grønn omstilling? 

Det er slått fast at omstillingen til en grønnere økonomi og mer klimavennlig samfunn skal være basert på rettferdighet og inkludering. Høy sysselsetting og velferd skal opprettholdes, og klimatiltak skal ikke ramme skjevt.

Likevel har det vært lite oppmerksomhet rundt hva det grønne skiftet har å si for likestilling mellom kjønnene i en norsk eller nordisk kontekst. Derfor vil Kilden sette kjønnslikestilling i det grønne skiftet på agendaen.

Vi inviterer forskere, sivilsamfunn, næringsliv og forvaltning til å se grønn omstilling likestilling i sammenheng – og i en nordisk kontekst. Gjennom faglig bredde blant innledere og paneldeltakere vil vi legge til rette for tverrfaglige diskusjoner, kunnskapsutveksling og forhåpentligvis ny innsikt for publikum.

Konferansen har tre sesjoner. Hver sesjon tar for seg ett sentralt samfunnsområde knyttet til forholdet mellom likestilling og det grønne skiftet:

  • Omstilling av velferdsstaten og arbeidslivet
  • Naturforvaltning og demokrati
  • Bærekraftig forbruk og teknologi i hverdagen

Konferansens målgrupper er forskningssektoren, personer og fagmiljøer i offentlig forvaltning som er opptatt av Norges klimaomstilling og oppfølging av FNs bærekraftsmål, næringslivet, arbeidslivets organisasjoner samt interesseorganisasjoner som jobber med klima- og miljøspørsmål i stort, og organisasjoner fra kvinnebevegelsen.

Du finner mer informasjon om konferansen, innledere og oppdatert program  på denne siden.

Vi planlegger for fysisk deltakelse på konferansen. 

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt:

Linda Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.no
E-post: lmr@kilden.forskningsradet.no
Tlf. 99 36 31 52

Trine Rogg Korsvik, seniorrådgiver ved Kilden kjønnsforskning.no.
E-post: trine@kilden.forskningsradet.no
Tlf. 90 51 67 11

Marie Hulthin, seniorkonsulent ved Kilden kjønnsforskning.no.
E-post: marie@kilden.forskningsradet.no
Tlf. 99 40 20 81

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon: Trine Rogg Korsvik
Illustrasjon: Trine Rogg Korsvik
Last ned bilde

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon, gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom