FN-sambandet

KFUK-KFUM: FN-sambandets nyeste medlem

Del
KFUK-KFUM er FN-sambandets nyeste medlemsorganisasjon. Sammen skal vi skape debatt og formidle kunnskap om FN og bærekraftsmålene, også på Håøya – «barnas og bærekraftens øy».
KFUK-KFUM har blitt FN-sambandets ferskeste medlemsorganisasjon. Foto: FN-sambandet.
KFUK-KFUM har blitt FN-sambandets ferskeste medlemsorganisasjon. Foto: FN-sambandet.

KFUK-KFUM har blitt FN-sambandets ferskeste medlemsorganisasjon. Fire nye bevegelser, foreninger og forbund har sluttet seg til FN-sambandet i 2022, som nå har 51 hovedmedlemmer, og rundt 35 øvrige medlemmer.

— Vi er utrolig glade for nå å være tilknyttet FN-sambandet som medlemsorganisasjon, og ser frem til å bidra aktivt og samarbeide for å nå ut til enda flere barn og unge, sier KFUK-KFUM Norges generalsekretær, Øivind Mehl Landmark.

I tillegg, har 32 skoler – på alle nivåer i utdanningssystemet – blitt medlemsskoler i FN-sambandet i år, som betyr at nesten 800 skoler nå er FN-skoler.

Denne brede medlemsbasen bekrefter at det norske folk og sivilsamfunn støtter opp om et sterkt FN og kunnskapsformidling om viktige internasjonale spørsmål, som FNs bærekraftsmål.

— Vi ønsker KFUK-KFUhjertelig velkommen som FN-sambandets nyeste «familiemedlem», sier Catharina Bu, FN-sambandets generalsekretær. Sammen deler vi engasjementet for at barn- og unge skal få økt kunnskap og handlingskompetanse for å involvere seg i globale spørsmål knyttet til fred- og sikkerhet, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Jeg ser fram til et godt samarbeid med KFUK-KFUM framover.

FN-sambandets medlemsordning

FN-sambandet er en vesentlig kunnskapsleverandør for skoleverket, media og allmennheten. Objektiv og faktabasert informasjon er tilgjengelig for FN-sambandets målgrupper, gjennom både digitale og fysiske tilbud.  

Medlemsordningen har vært viktig siden organisasjonen ble opprettet i 1946. Gjennom medlemskapet støtter og bidrar disse organisasjonene til opplysning og debatt. Opptrapp i kunnskap, samarbeid og debatt er hovedformålet med ordningen.

Om KFUK-KFUM

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker.

Med over 30 000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er KFUK-KFUM ledende på åpne og trygge fellesskap.

KFUK-KFUM er en del av YWCA (Young Women’s Christian Association), som er verdens største kvinnebevegelse, og YMCA (Young Men’s Christian Association), som er verdens største ungdomsbevegelse.

— I en urolig verden er det å spre kunnskap og skape engasjement blant unge om internasjonalt samarbeid, demokrati bærekraft og menneskerettigheter noe av det viktigste vi gjør, understreker KFUK-KFUM Norges generalsekretær.

I juni opprettet KFUK-KFUM og FN-sambandet et samarbeid for å spre kunnskap om bærekraftig utvikling and skape endringsagenter av barn, ungdom og unge voksne som besøker barnas- og bærekraftens øy, Håøya. Foto: FN-sambandet.

Sammen for bærekraft på «barnas øy»

I juni opprettet KFUK-KFUM og FN-sambandet et samarbeid for å spre kunnskap om bærekraftig utvikling and skape endringsagenter av barn, ungdom og unge voksne som besøker barnas- og bærekraftens øy, Håøya.

På denne øya skal barn og unge få trygge og inkluderende fellesskap – med rom for utvikling, mestring og engasjement.

— Bærekraftsøya skal sette vår tids største utfordringer på agendaen og skape fornyet tro på fremtiden, står det i KFUK-KFUMs pressemelding. Aktiviteter og møteplasser på øya skal inspireres av- og understøtte FNs bærekraftsmål, understreker de.

Kunnskapsformidling om FNs bærekraftsmål, og grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres vil være en av de viktigste aktivitetene som KFUK-KFUM skal fylle øya med.

FN-sambandet skal bidra med aktiviteter og faglig innhold på «bærekraftsøya», samt opplæring og støtte i planarbeidet.

Les mer om KFUK-KFUM på organisasjonens nettsider.

Lær mer om FN-sambandets medlemsorganisasjoner på fn.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KFUK-KFUM har blitt FN-sambandets ferskeste medlemsorganisasjon. Foto: FN-sambandet.
KFUK-KFUM har blitt FN-sambandets ferskeste medlemsorganisasjon. Foto: FN-sambandet.
Last ned bilde
I juni opprettet KFUK-KFUM og FN-sambandet et samarbeid for å spre kunnskap om bærekraftig utvikling and skape endringsagenter av barn, ungdom og unge voksne som besøker barnas- og bærekraftens øy, Håøya. Foto: FN-sambandet.
I juni opprettet KFUK-KFUM og FN-sambandet et samarbeid for å spre kunnskap om bærekraftig utvikling and skape endringsagenter av barn, ungdom og unge voksne som besøker barnas- og bærekraftens øy, Håøya. Foto: FN-sambandet.
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.