Nye Veier

Kartlegger E136 med ny teknologi

Del

Nye Veier tar laser, kunstig intelligens og 360-kamera i bruk når veiens tilstand skal undersøkes. Det gir bedre beregning av vedlikeholdsetterslepet på blant annet E136 mellom Ålesund og Dombås.

E136-strekningen i Møre og Romsdal er preget av stor variasjon mht. horisontalkurvatur, stigning og vegbredde.
Skulder og grøft benyttes ofte som ordinær «vegbane» for store tunge kjøretøy.
E136-strekningen i Møre og Romsdal er preget av stor variasjon mht. horisontalkurvatur, stigning og vegbredde. Skulder og grøft benyttes ofte som ordinær «vegbane» for store tunge kjøretøy.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Nye Veier og Field Group AS. Arbeidet skjer på strekningen E136 mellom Dombås og Ålesund, som er et av Nye Veiers såkalte utviklingsprosjekt. Strekningen ble overført til Nye Veiers portefølje i forbindelse med Nasjonal transportplan 2022 – 2033.

– I Nye Veier har vi som mål å bygge og drifte veiene mer kostnadseffektivt. Digitale verktøy hjelper oss å planlegge og prioritere pengebruken der den gir størst nyttegevinst. Energibransjen har vært mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, mens samferdselssektoren har vært en digital versting, sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen.

Med erfaring fra sin tidligere arbeidsgiver Nettpartner, har han med seg en solid verktøykasse i sin nye rolle. I tillegg har Nye Veier knyttet til seg fagmiljøer og virksomheter, som i likhet med veiselskapet tør å tenke annerledes. Samarbeidet med Field Group er et slikt eksempel.

– Det er nyttig å jobbe med kunder som utfordrer oss til å identifisere nye bruksområder. Nye Veier ser potensialet i teknologien og dataene vi samler inn, sier prosjektleder i Field Group, Gunhild Mæhlum.

Målet er å utbedre veianlegget der hvor behovet er størst. Det er Statens vegvesen som drifter strekningen i dag, mens Nye Veier foreløpig kun er ansvarlig for arbeidet med reguleringsplan. Lasere, droner og 360-kamera er blant verktøyene som tas i bruk.

– Det høres kanskje banalt ut, men vi kan nå avdekke blant annet feil på rekkverk og skjeve lysmaster, og gjennom kunstig intelligens identifisere avvik fra veimyndighetenes krav. I tillegg har vi målt sporslitasje i veibanen og kan også her angi hvor slitasjen er større enn kravene, sier Mæhlum.

Informasjonen knyttes opp mot lokasjonsdata, antall objekter og meter vei som ikke holder mål, og presenteres både i kart og i tabellform. Til sammen gir det et godt grunnlag for å si noe om kostnadene som kreves for å løfte opp veistandarden.

Som grunnfilosofi ønsker Nye Veier å dele data. Derfor synkroniseres dataene med Nasjonal Vegdatabank (NVDB) gjennom webløsningen Mapspace.

– Slik løftes kvaliteten på NVDB ved at databasen oppdateres til å inneholde alle fysiske veiobjekter, og at disse objektene er riktig geografisk plassert. Dette vil igjen bidra til at Nye Veiers system for driftstøtte er oppdatert, da dette er integrert med NVDB, når Nye Veier en gang i fremtiden også overtar driften av E136, avslutter Johansen.

Kontakter

Bilder

E136-strekningen i Møre og Romsdal er preget av stor variasjon mht. horisontalkurvatur, stigning og vegbredde.
Skulder og grøft benyttes ofte som ordinær «vegbane» for store tunge kjøretøy.
E136-strekningen i Møre og Romsdal er preget av stor variasjon mht. horisontalkurvatur, stigning og vegbredde. Skulder og grøft benyttes ofte som ordinær «vegbane» for store tunge kjøretøy.
Last ned bilde
NVDB-objekter uten egen-geometri kan flyttes til riktig posisjon ved hjelp av bilder og dybdekart fra laserdata i Mapspace.
NVDB-objekter uten egen-geometri kan flyttes til riktig posisjon ved hjelp av bilder og dybdekart fra laserdata i Mapspace.
Last ned bilde
E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale østlandsområdet og Nord-Vestlandet. Store deler av strekningen har i dag dårlig vegstandard med krappe svinger, smal veg og mange kryss og avkjørsler. Nye Veiers helhetlige anbefaling for utvikling av E136 Dombås-Vestnes forventes å foreligge i løpet av 2023.
E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale østlandsområdet og Nord-Vestlandet. Store deler av strekningen har i dag dårlig vegstandard med krappe svinger, smal veg og mange kryss og avkjørsler. Nye Veiers helhetlige anbefaling for utvikling av E136 Dombås-Vestnes forventes å foreligge i løpet av 2023.
Last ned bilde
– I Nye Veier har vi som mål å bygge og drifte veiene mer kostnadseffektivt. Digitale verktøy hjelper oss å planlegge og prioritere pengebruken der den gir størst nyttegevinst. Energibransjen har vært mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, mens samferdselssektoren har vært en digital versting, sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen.
– I Nye Veier har vi som mål å bygge og drifte veiene mer kostnadseffektivt. Digitale verktøy hjelper oss å planlegge og prioritere pengebruken der den gir størst nyttegevinst. Energibransjen har vært mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, mens samferdselssektoren har vært en digital versting, sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen.
Last ned bilde
– Det er nyttig å jobbe med kunder som utfordrer oss til å identifisere nye bruksområder. Nye Veier ser potensialet i teknologien og dataene vi samler inn, sier prosjektleder i Field Group, Gunhild Mæhlum.
– Det er nyttig å jobbe med kunder som utfordrer oss til å identifisere nye bruksområder. Nye Veier ser potensialet i teknologien og dataene vi samler inn, sier prosjektleder i Field Group, Gunhild Mæhlum.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom