Institutt for samfunnsforskningInstitutt for samfunnsforskning

Kan lønnsgapet mellom kvinner og menn lukkes med lov?

Del

Ny lov på Island pålegger bedrifter å bevise at de betaler menn og kvinner likt for likt arbeid. En fersk ISF-rapport undersøker hva likelønnsstandarden innebærer og hva Norge kan lære.

Det vekket stor internasjonal interesse da Island i år påla bedrifter å bevise at de betaler kvinner og menn samme lønn for samme type arbeid.

– De fleste land, også de nordiske, har et lønnsgap mellom kvinner og menn. Når Island innfører et så aktivt virkemiddel for å lukke lønnsgapet, er det klart at dette vekker oppmerksomhet, forteller prosjektleder Anne Skevik Grødem, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Sammen med forsker Ines Wagner har hun gjennomført en av de første studiene av likelønnsstandarden på Island.

Hvordan fjerner bedriftene lønnsforskjeller?

På Island må nå alle selskaper med 25 eller flere ansatte må gjennomføre en serti­fiseringsprosess. Sel­skapene sertifiseres hvis de kan vise at de har implementert likelønns­standarden og at kvinner og menn betales likt for samme arbeid. Hvis selskapene ikke møter kravene, kan de bøtelegges med ca. 3700 NOK per dag.

Å lukke lønnsgapet innad i en bedrift, er et svært ressurskrevende arbeid, viser ISF-rapporten. En av de største utfordringene for bedriftene, er spørsmålet om hvordan man kan fastsette hvilke jobber som har samme verdi og bør lønnes likt.

– Bedriftene er nødt til å evaluere alle jobber og etablere et system for hvordan bedriften vurderer personlige egenskaper. Virksomhetene må gjennomgå alle stillingstypene de har, og vurdere disse opp mot bestemte dimensjoner som bedriften selv fastsetter, men som skal være åpent tilgjengelige, forteller Skevik Grødem. 

Hvis to arbeidstakere i stillinger med samme vurdering lønnes ulikt, skal dette begrunnes med konkrete argumenter (for eksempel ulik ansiennitet).

Har Island svaret – vil dette lukke lønnsgapet?

I rapporten setter forskerne spørsmålstegn ved hvorvidt Islands likelønnstandard vil være tilstrekkelig for å lukke lønnsgapet. En hovedutfordring er at standarden kun gjelder for like jobber internt i hver bedrift. Mye av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn kommer imidlertid av at kjønnene i stor grad har ulike type jobber, i forskjellige bransjer og sektorer.

Likelønnsstandarden har startet en diskusjon på Island om hvordan ulike jobber innad i en bedrift verdsettes, og den vil også kunne motvirke lønnsforskjeller som skyldes diskriminering innad i bedriften. Noen av informantene i studien peker på at økt bevissthet om verdivurdering på arbeidsplassene kan føre til en bedre og bredere diskusjon om hvordan jobber verdsettes. Den nye loven inneholder imidlertid ingen konkrete virkemidler rettet mot lønnsforskjeller mellom menn og kvinner som skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

– Likelønnsstandarden sier for eksempel ikke noe konkret om utjevning av lønnsforskjeller mellom sektorer. Med mindre man også tar tak i de mer grunnleggende strukturene i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, vil det være vanskelig å oppnå likelønn mellom kjønnene. I tillegg er det en del uavklarte spørsmål om forholdet mellom standarden og tarifforhandlingene, sier Skevik Grødem.

Illustrasjon CORE Status

 Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

CORE – Senter for likestillingsforskning ved ISF har også utarbeidet CORE-status: Hvordan lukker Island lønnsgapet? som illustrerer hovedresultater fra rapporten.

Les mer og last ned rapporten her.

Nøkkelord

Kontakter

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg saker fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Institutt for samfunnsforskning