Jotun

Jotun øker salget i 2. tertial

Del

Sandefjord, 28. september 2018: Jotun solgte maling og pulverlakker for 11 871 millioner kroner i årets første åtte måneder, en økning på sju prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Justert for valutaeffekter er underliggende salgsvekst på hele 10 prosent, og det er segmentene for dekorative malinger, industrimalinger og pulverlakker som bidrar til salgsveksten. Særlig er det sterk forbedring i salget av industrimalinger etter en lengre periode med krevende markedsforhold. Salget av skipsmaling er fortsatt preget av nedgangen i det globale shippingmarkedet.

– Vi ser imidlertid tydelige tegn til bedring i shippingmarkedet, og har eksempelvis signert vesentlig flere nybyggkontrakter så langt i år sammenlignet med tidligere. Når det gjelder olje- og gassmarkedet er dette fortsatt vanskelig, men vi føler oss trygge på at vi har nådd bunnen og at vi vil se en positiv utvikling i tiden fremover, sier konsernsjef Morten Fon.

Resultatnedgang

Resultatet endte på 1154 millioner, en nedgang fra 1291 millioner i 2017. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere marginer knyttet til høyere råvarepriser i alle segmenter.

– Selv om det er tegn til at råvaremarkedet nå stabiliserer seg, blir det nødvendig å øke prisene også i tiden fremover for å kompensere for en lang periode med stigende råvarepriser, kommenterer Fon.

Investeringer

Samlede investeringer beløp seg til 589 millioner kroner i årets første åtte måneder (2017: 607 millioner). Dette utgjør om lag fem prosent av omsetningen, og er i tråd med Jotuns strategiske ambisjoner. Hoveddelen av investeringene er knyttet til den pågående byggingen av nytt forskningssenter og hovedkontor i Sandefjord, samt kapasitetsutvidelser i Vietnam og Egypt.

Høydepunkter så langt i 2018:

  • Sterk forbedring i segmentet for industrimaling, og total salgsvekst på sju prosent
  • Resultatnedgang, som hovedsakelig skyldes høyere råvarekostnader
  • Fortsatt høy investeringstakt med nytt forskningssenter i Sandefjord som den største enkeltinvesteringen
Finansielle nøkkeltall (millioner kroner) T1+T2 2018 T1+T2 2017 Endring
Driftsinntekter 11 871 11 048 7 %
Driftsresultat 1154 1291 -11 %
Resultat før skatt 990 1238 -20%

Nøkkelord

Kontakter

Om Jotun

Jotun
Jotun
Sjølyst plass
0278 Oslo

http://www.jotun.no/

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 64 selskaper og 40 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor, forhandlere og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2017 en omsetning på NOK 16,4 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire  segment inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Følg saker fra Jotun

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jotun på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jotun

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom