Samferdselsdepartementet

Jernbaneutbyggingen mot Hamar fortsetter

Del

Fra nå vil det være full framdrift i utbyggingen av InterCity-strekningen Kleverud-Sørli på Dovrebanen. Det forbedrede togtilbudet som er forespeilet skal realiseres. Med mulighet for to Intercity-tog i timen hver vei og 20 minutter raskere reisetid mellom Oslo og Hamar blir det en ny reisehverdag for pendlere og fritidsreisende, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Bane NOR måtte tidligere i år avlyse konkurranser om bygging av InterCity-strekningen Kleverud-Sørli, grunnet utbruddet av Covid-19. Som en følge av dette, og store kostnadsoverskridelser i jernbanesektoren i 2020, gikk regjeringen inn for å utsette utbyggingen av denne strekningen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I forhandlingene på Stortinget ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om at utbyggingen av strekningen Kleverud-Sørli på Dovrebanen skal gjenopptas.

- Vi er svært fornøyde med at budsjettavtalen gir rom for at dette prosjektet kan startes opp igjen. Det er et godt og gryteklart prosjekt, som vi nå skal ha rasjonell fremdrift i, sier samferdselsministeren.  

Oppdrag til Jernbanedirektoratet
I budsjettavtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet ble det enighet om å bevilge 55 millioner kroner til Kleverud-Sørli i 2020. Samferdselsdepartementet har i dag sendt et supplerende tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet, med et oppdrag om å sette i gang igjen prosjektet så raskt som mulig. Bane NOR vil som en følge av dette gjenoppta konkurransene om de to første entreprisene.

Avlysningen av konkurransene i februar i år og utsettelsen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett i mai, gjør at det likevel ikke blir mulig å sette spaden i jorda i 2020, slik det opprinnelig var planlagt. Anleggsstarten kommer først i 2021.

Videre nordover
Prosjektet Kleverud-Sørli ses nå i sammenheng med den siste strekningen mot Hamar, Sørli-Åkersvika. For å få full effekt av prosjektene på Dovrebanen som enten er fullført eller er under bygging, må det bygges dobbeltspor fram til Åkersvika og gjennomføres noen mindre tiltak på Hamar stasjon. Planleggingen av Sørli-Åkersvika fortsetter med god framdrift.

Fram til nå har ambisjonen vært å fullføre jernbaneutbyggingen til Åkersvika sør for Hamar i 2026. Jernbanedirektoratet har signalisert at dette ikke lenger er realistisk, Dette er en konsekvens av avlysningen av konkurransene på Kleverud-Sørli og forslaget om å utsette dette prosjektet tidligere i år. Ifølge direktoratet vil det imidlertid være mulig å fullføre utbyggingen av Sørli-Åkersvika samtidig med Kleverud-Sørli i 2027.  

Regjeringen legger opp til at utbyggingen av ny jernbane på strekningen Kleverud-Sørli-Åkervika skal få de nødvendige midler for å holde rasjonell fremdrift.

For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Kostnadsøkninger på Østfoldbanen: Uavhengige eksperter støtter tiltak fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet om bedre planlegging24.9.2020 10:30:26 CESTPressemelding

- Jernbanen er inne i en periode med historisk satsing og utvikling. Det er en hovedoppgave å sørge for at vi får mest mulig jernbane for fellesskapets penger. For strekninger på Østfoldbanen har det vært store kostnadsøkninger underveis i planleggingsfasen. Vi ønsker å ta lærdom av dette, slik at vi kan unngå å komme i samme situasjon i fremtidige prosjekter. Jernbanedirektoratet og Bane NOR er i gang med tiltak som uavhengige eksperter støtter opp om, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom