Fellesorganisasjonen

Invitasjon til Arendalsuka: FO setter vold og trusler mot ansatte i velferdstjenestene på dagsorden.

Del

Under Arendalsuka legger Fellesorganisasjonen (FO) frem ferske tall fra en stor undersøkelse om vold og trusler mot ansatte i velferdstjenestene sammen med Fafo. Arrangementet holdes på Fafobåten onsdag den 14. august, kl. 14:30-15:30.

FO er fagforening og profesjonsforbund for om lag 29 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere eller velferdsvitere. De er ansatt i ulike deler av velferdstjenesten, blant annet barnevernet, NAV, tjenester til personer med utviklingshemming, på skolen, sykehus, i rusomsorg og innen psykisk helse.

Fafo presenterer ferske tall fra en spørreundersøkelse utført på oppdrag fra FO

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er mer utsatt for vold og trusler enn andre i arbeidslivet. Problemet er omfattende og er en del av hverdagen til ansatte i NAV, barnevern, kriminalomsorgen og i tjenester til utviklingshemmede.

Du møter:

  • Mimmi Kvisvik, forbundsleder, FO 
  • Guro Angell Gimse, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
  • Inger Marie Hagen, forsker, Fafo
  • Mariadelle Silva-Harper, sosionom og FO-tillitsvalgt ved Nav Frogner

Hold deg oppdatert om arrangementet her:

Ved interesse for utfyllende sak kan vi bistå med case. 

Vil du delta, har spørsmål, eller ønsker å intervjue noe under arrangementet, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen:

Tidsrom 27.06-07.07 og fra 01.08. 

e-post: tord.pedersen@fo.no

Tlf: 976 70 729

Tidsrom 08.07-1.08

e-post: Andreas@fo.no

tlf: 472 70 468

Vel møtt!

Bilder

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for om lag 29 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

FO jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Samtidig skal FO vise nødvendigheten av yrkesgruppenes kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten. FO driver påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid.

Over 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner.

FOs høyeste organ er landsmøtet, som samles hvert fjerde år. Landsmøtet vedtar blant annet forbundets prinsipprogram og forbundets vedtekter som er styrende for arbeidet. På bakgrunn av disse vedtar landsstyret prioriteringer og handlingsplaner for det konkrete arbeidet. Forbundsleder i FO er Mimmi Kvisvik.

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom