Netcompany

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet velger Netcompany

Del

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet velger Netcompany som partner når systemene for behandling av tilskuddsordninger skal styrkes og digitaliseres.

Oppdraget kommer i kjølvannet av flere store offentlige oppdrag for Netcompany, blant annet den nye Smittestopp-appen til FHI og en ny digital plattform for Legemiddelverket. Nå skal Netcompany også bistå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med nye digitale verktøy for å styrke håndteringen av tildeling og utbetaling av integreringstilskudd til norske kommuner.

-          Dette er et oppdrag vi er stolte over å vinne. IMDi har et viktig samfunnsoppdrag som berører enkeltindivider i alle landets kommuner. Nå er vi klare for å vise oss tilliten verdig og innfri de forventninger IMDi har til partnerskapet og løsningen vår, sier Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany.

Norske kommuner har rett på integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, eller ved bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Behandlingen av slike søknader er i stor grad basert på utdaterte og til dels manuelle prosesser. Sammen med Netcompany skal Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjøre prosessene for søknadsbehandling enklere, sikrere og mer effektive ved hjelp av digitale løsninger.  

Netcompany tildeles kontrakten for levering av saksbehandlingsløsning for tilskuddsforvaltning til IMDi, med en samlet verdi på over 20 millioner kroner gjennom avtaleperioden.

Riktig tilskudd til riktig kommune til riktig tid

I konkurransen har IMDi uttrykt behovet for en løsning som kan legge til rette for rask, enkel, treffsikker og enhetlig vurdering, samt beregning og utbetaling av tilskudd gjennom integrerte digitale løsninger, som ivaretar informasjonssikkerheten på en god måte. «Riktig tilskudd til riktig kommune til riktig tid» oppsummerer behovene til både IMDi som tilskuddsforvalter og kommunene som tilskuddsmottakere. 

Geir Arne Olsen beskriver anbudsprosessen som krevende, men samtidig givende.

-          Dette prosjektet viser hvorfor digitalisering av offentlige ordninger ikke bare er viktig for å effektivisere og forenkle prosesser, men også fordi det kan sikre et mer riktig resultat, som til syvende og sist får svært store konsekvenser for de enkelte. Det gjør dette til et viktig oppdrag som vi er stolte av å få være med på å løse, sier Olsen.

Netcompanys satsing på The Govtech Framework gir resultater

Netcompany har den siste tiden vunnet flere sentrale oppdrag for offentlig sektor i Norge, inkludert utviklingen av den nye versjonen av Smittestopp-appen. Olsen peker på at erfaringene, kunnskapen og metodeverk fra selskapets mange leveranser både i Norge og verden for øvrig gir Netcompany et forsprang i konkurransen.   

-          Løsninger som digitaliserer offentlig sektorer  er helt i kjernen av det vi jobber med. I stedet for å bygge tungrodde og begrensede løsninger, benytter vi oss av byggeklosser og erfaringer vi allerede har. Med utgangspunkt i det som brukes og virker fra før, kobler vi på nye systemer og tilpasser det effektivt til oppdragsgivers behov. I tillegg er det viktig for oss å overføre kompetansen vår til oppdragsgiver, slik at de selv kan ta ut det beste av sine egne løsninger, sier Olsen.

 

 

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Geir Arne Olsen
Country Managing Partner
Netcompany Norway AS

+47 916 01 473
geirao@netcompany.com

Bilder

Om Netcompany

Netcompany
Henrik Ibsens gate 20
0255 Oslo

+47 24 13 17 50https://www.netcompany.com/no

NETCOMPANY: Selskapet ble stiftet i 2000, og er i dag en internasjonal IT-virksomhet representert i 6 land (Danmark, Norge, UK, Polen, Holland, Vietnam) fordelt på 10 kontorer.

Antall medarbeidere +2.800. Årlig omsetning: +2.8 mrd DKK. IT-serviceleverandør av innovative, samfunns- og forretningskritiske løsninger, som framskynder kundenes digitale omstilling gjennom utvikling, vedlikehold og drift av digitale platformer, kjernesystemer og brukerflater. Yter ende-til-ende tjenester fra rådgivning og utvikling til implementering og drift av store IT løsninger blant større virksomheter og offentlig sektor.

Netcompanys satsning på The Govtech Framework: 

https://www.netcompany.com/govtech/solutions

Utvalgte leveranser:

https://www.netcompany.com/no/cases

Følg pressemeldinger fra Netcompany

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Netcompany på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Netcompany