Samferdselsdepartementet

Innrettingen av testsenter på Fiskebøl er klar

Del

Regjeringen etablerer senter for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning på Fiskebøl i Vesterålen.

- Utvikling av alternative drivstofftyper og batterier skaper nye utfordringer og behov for ny kunnskap, og jeg mener at senteret på Fiskebøl kan bli et testanlegg for håndtering av disse, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Utvikling av alternative drivstofftyper og batterier skaper nye utfordringer og behov for ny kunnskap, og jeg mener at senteret på Fiskebøl kan bli et testanlegg for håndtering av disse, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

– Regjeringen er opptatt av å styrke arbeidet med å hindre eller redusere skade på naturmiljøet, særlig i sårbare arktiske områder. Derfor er jeg glad for at vi nå skal bygge et senter på Fiskebøl for å teste ut teknologi, prøve ut materiell og legge til rette for øving for de som skal ut og rydde i utfordrende værforhold når en hendelse inntreffer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kystverket skal etablere et test- og øvingssenter for å utvikle metoder for å bekjempe akutt forurensning under ulike klimatiske tilstander, blant annet arktiske forhold, og for å kunne øve innsatspersonell i slike forhold. Senteret vil bygge opp under og styrke arbeidet med beredskap mot akutt forurensning.

Utbyggingen av senteret er foreløpig beregnet til å koste om lag 300 millioner kroner. Etter planen settes spaden i jorda i 2023.

Kan ta en internasjonal rolle

Senteret skal legge til rette for både testing og øving. Dette vil styrke beredskapen mot akutt forurensning, særlig i nordområdene, ved at det vil være mulig å identifisere og utvikle teknologier som er godt tilpasset bruk i slike områder. Senteret vil både kunne bli et nasjonalt øvingssenter for opprydding av akutt forurensning på strender, og vil også kunne ta en rolle som et internasjonalt senter for øving i arktiske forhold.

– I tillegg til Kystverkets egen FoU-aktivitet vil senteret også kunne legge til rette for annen forskningsaktivitet. Grønt skifte i fremdriftssystemer utfordrer dagens beredskapssystemer. Utvikling av alternative drivstofftyper og batterier skaper nye utfordringer og behov for ny kunnskap, og jeg mener at senteret på Fiskebøl kan bli et testanlegg for håndtering av disse, sier Hareide.

Det er Kystverket som skal gjennomføre den videre planleggingen og etableringen av senteret på Fiskebøl. Det skal etableres et innendørs klimaregulert basseng for å kunne gjennomføre repeterbare, kontrollerte forsøk i kaldt klima. Det skal også bygges et utendørs molobasseng med strandlinje. I tillegg vil det bygges fasiliteter for feltforsøk og for testing av dispergering og brenning som oppryddingsmetoder. Dispergering innebærer å tilsette et dispergeringsmiddel (en flytende, kjemisk løsning) som fremskynder oppdelingen av oljeflak og løser opp oljen til små dråper som spres, fortynnes og brytes ned i vannmassene.

Bilder

- Utvikling av alternative drivstofftyper og batterier skaper nye utfordringer og behov for ny kunnskap, og jeg mener at senteret på Fiskebøl kan bli et testanlegg for håndtering av disse, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Utvikling av alternative drivstofftyper og batterier skaper nye utfordringer og behov for ny kunnskap, og jeg mener at senteret på Fiskebøl kan bli et testanlegg for håndtering av disse, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom