Ingen vilje til ekstra satsing på skredsikring

Del

Regjeringen mangler 672 millioner kroner på å oppfylle Nasjonal transportplan på skredsikring. Nasjonal rassikringsgruppe savner en helhetlig plan for sikring av vegnettet i Norge mot naturfare.

En samlet oversikt som er blitt utarbeidet i forbindelse med revidering av Nasjonal transportplan, viser kostnadsanslag på skredsikring av vegnettet på over 47 milliarder kroner. Likevel velger regjeringen å la være å oppfylle rammene på skredsikring i gjeldende NTP.

På tross av en økning i tilskudd til skredsikring av fylkesveger, oppfylles gjeldende NTP bare med 89,5% på riksveger og 91,3 % på fylkesveger i 4-årsperioden. Det mangler 672 millioner kroner, noe som er et dårlig signal å sende i det vi går inn i sesongen når skredhendelser er vanlige i nyhetsbildet.

Nasjonal rassikringsgruppe savner en helhetlig plan for sikring av vegnettet i Norge mot naturfare. En slik plan bør innarbeides i kommende NTP og gjennomføres i løpet av en 12-årsperiode. Dette budsjettframlegget tyder ikke på at regjeringen har noen ambisjoner om det, dessverre.

Nøkkelord

Kontakter

Åshild Kjelsnes (leder), Sogn og Fjordane, Tlf. 91888568
Geir Ove Bakken (nestleder), Finnmark. Tlf. 90070109
Willfred Nordlund, Nordland. Tlf. 41622080
Benthe Bondhus, Hordaland. Tlf. 99567696
Lilly Gunn Nyheim, Møre og Romsdal. Tlf. 48156609
Torkel Myklebust, Rogaland. Tlf. 41447800
Kari-Anne Opsal, Troms. Tlf. 91898732
Anne Elisabeth Thoresen, Oppland. Tlf. 47667509
Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug, Sør-Trøndelag. Tlf. 92028390

Lenker

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe

Leikanger

http://www.skredsikring.no

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001, da med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene. Oppland ble medlem i 2014 og Sør-Trøndelag i 2015, og gruppen har dermed medlemmer fra 9 fylker som etter fylkestingsvalgene hver oppretter én representant.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2030. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg.

Følg saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom