Statens vegvesen

Ingen vil drive døgnhvileplasser langs E6 mellom Moss og Oslo

Del

Statens vegvesen ønsker å inngå leieavtaler med private tilbydere langs E6, men så langt har ingen hentet ut konkurransegrunnlaget som etaten la ut for en måned siden. Det er behov for både små og store døgnhvileplasser for tungbilsjåfører mellom Moss og Oslo.

Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Statens vegvesen ønsker å inngå avtaler med private bedrifter for å utvikle et godt tilbud til tungbilsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgnhvil og ukehvil. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen / Eli Ramstad)
Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Statens vegvesen ønsker å inngå avtaler med private bedrifter for å utvikle et godt tilbud til tungbilsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgnhvil og ukehvil. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen / Eli Ramstad)

Statens vegvesen ønsker å inngå leieavtaler med private tilbydere langs E6 fra Moss til Oslo, som kan etablere, drifte og vedlikeholde døgnhvileplasser. De Vegvesenet inngår avtale med, får betalt en årlig leie som skal dekke etablering av døgnhvileplassen samt drift og vedlikehold i inntil seks år framover.

– Er det virkelig ingen som ser dette som en interessant inntektskilde, eller har vi ikke nådd ut til aktuelle tilbydere, spør koordinator for driftskontrakter i Statens vegvesen, Siv Kilskar.

Hun håper det siste, og at Statens vegvesen ved å gå ut på denne måten får gjort konkurransen kjent for de som kan være interessert i å gi et tilbud til tungbilsjåførene.

Kilskar mener dette kan være interessant for de som driver for eksempel bensinstasjoner, serveringssteder eller overnattingssteder, eller de som har ledige lokaler eller disponerer grunn langs eller ved strekningen.

– Vi henvender oss til private aktører som driver eller ønsker å opprette en virksomhet som de av egeninteresse vil holde i god stand slik at den blir attraktiv for sjåførene, sier hun.

Betaler leie i inntil seks år

På E6 mellom Moss og Oslo går det 3200 tungbiler per døgn, og det er behov for ca. 180-220 oppstillingsplasser på strekningen. I Statens vegvesens konkurransegrunnlag er minstekravet til antall oppstillingsplasser for hver døgnhvileplass 20.

Døgnhvileplassen skal være lokalisert i nærheten av E6. Kjøreavstanden fra E6 til innkjøringen til selve døgnhvileplassen skal være på maksimalt to kilometer. Døgnhvileplassen skal inneholde et servicebygg med sanitæranlegg. 

De Statens vegvesen inngår avtale med, får altså betalt en årlig leie som skal dekke etablering av døgnhvileplassen samt drift og vedlikehold i tre år framover. Vegvesenet har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1+1 år, slik at mulig leieperiode kan bli totalt seks år. 

Døgnhvileplassene skal være klare til åpning senest 1. juni 2023. 

Villparkering uten etablerte plasser

– Uten etablerte døgnhvileplasser, må tungbilsjåførene selv finne seg steder for å få gjennomført lovpålagt hvile. Det er ufordelaktig både for dem og omgivelsene, sier Siv Kilskar, som nå håper at flere får øynene opp for konkurransen og sender Vegvesenet tilbud.

Frist for å levere foreløpig tilbud er 1. september 2022. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN, den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.

FAKTA om kjøre- og hviletid

  • Tungbilsjåfører må forholde seg til et strengt regelverk for kjøre- og hviletid.
  • Daglig skal tungbilsjåfører etter regelverket ta 45 minutters pause når de har kjørt fire og en halv time.
  • Hvert døgn skal sjåførene hvile sammenhengende i elleve timer.
  • I løpet av ei arbeidsuke skal sjåførene ha minst 45 timers ukehvil maksimum seks døgn etter forrige ukehvil.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Statens vegvesen ønsker å inngå avtaler med private bedrifter for å utvikle et godt tilbud til tungbilsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgnhvil og ukehvil. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen / Eli Ramstad)
Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Statens vegvesen ønsker å inngå avtaler med private bedrifter for å utvikle et godt tilbud til tungbilsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgnhvil og ukehvil. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen / Eli Ramstad)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom