Ergoterapeutene

Ingen grunn til å vente til 2020

Del

Et flertall på Stortinget vil lovpålegge ergoterapi i norske kommuner fra 2020. - Ergoterapeuter utløser ressurser og bidrar til bærekraftige helsetjenester i kommunene. Det er ingen grunn til å vente, sier forbundsleder Nils Erik Ness i Norsk Ergoterapeutforbund.

Stortingsflertallet har i forbindelse med behandling av Stortingsmelding 26 Primærhelsemeldinga, innsett at ergoterapi lønner seg. De som klarer seg selv trenger mindre pleie- og omsorg. De som bor hjemme trenger ikke sykehjemsplass. Ergoterapeuter bidrar til å gjøre hverdagslivet mulig.

- En ergoterapeut i ett år koster mindre enn en sykehjemsplass i ett år, og en ergoterapeut hindrer og utsetter mange sykehjemsinnleggelser. Dette enkle resonnementet har vi fått bred støtte for i Stortinget, som nå vil lovfeste ergoterapi, stikk i strid med regjeringens opprinnelige forslag, sier Nils Erik Ness.

Ergoterapeuter gjør helsetjenestene helhetlige. Rundt 100 norske kommuner har ikke ansatt ergoterapeut i dag, og i resten skulle det vært flere. Det regjeringsoppnevnte Hagen-utvalget foreslo i 2011 å tredoble antallet ergoterapeuter i kommunene.

- Ved å ansette ergoterapeuter allerede i dag vil innbyggerne få bedre bistand til trening i hverdagslivets aktiviteter, eller i formidling av tekniske hjelpemidler, velferdsteknologi og med boligendringer, fastslår forbundslederen.

Ergoterapeuter er den hurtigst voksende yrkesgruppen innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester.
I følge SSB er det i dag 2600 ergoterapiårsverk i norske kommuner

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Ergoterapeutene

Ergoterapeutene
Ergoterapeutene
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 05 99 00http://www.ergoterapeutene.org
Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet, og som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav. Vi har i underkant av 4000 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.

Følg saker fra Ergoterapeutene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ergoterapeutene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Ergoterapeutene

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom