AMJ Norge

I Guds hukommelse finner hjertene fred: Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) ønsker følgere av de forskjellige verdensreligioner velkommen til Religionenes dag, den 9. november 2021.

Del

I flere tiår har Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) arrangert Religionenes dag som samler mennesker tilhørende forskjellige verdensreligioner fra alle samfunnslag. I år er temaet «I Guds hukommelse finner hjertene fred».

(Oslo): I flere tiår har Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) arrangert Religionenes dag som samler mennesker tilhørende forskjellige verdensreligioner fra alle samfunnslag. I år er temaet «I Guds ihukommelse finner hjertene fred».

Utgangspunktet for temaet er FNs bærekraftsmål om god helse, og en del av dette er mental helse og livskvalitet. Ifølge Helsedirektoratets rapport fra 2015 er psykiske plager og lidelser utbredt i Norge, og i løpet av livet vil 30-50 prosent av befolkningen oppleve psykiske vansker av et visst omfang. FNs generalsekretær advarte nylig i sin rapport om stor økning av psykiske lidelser under covid-19. Flere studier viser at trosidentitet og trosfellesskap virker psykisk helsefremmende.

Det åndelige overhodet for ahmadiyyamuslimer, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, svarte slik på spørsmål om hvordan man skulle reagere etter situasjoner med ekstreme traumer og sjokk:

«I perioder med depresjon kan en person ta medisiner … Noen ganger er folk så deprimerte at de ikke engang kan sove. Jeg sender ofte folk som er i slike situasjoner til psykiatere selv.»

Hans oppfordring er at:

«Vi bør vende oss til Gud og be om hjelp og støtte fra Ham. Islam veileder oss også til i økende grad å delta i sosiale aktiviteter etter slike hendelser. De som lider av depresjon får også beskjed av psykiatere om å gå turer, sosialisere seg med andre, og å møte mennesker istedenfor å isolere seg.»

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) ønsker i lys av dette å sette fokus på religioners rolle i å bekjempe en av tidens største utfordringer i samfunnet. Vi vet at isolasjon, ensomhet, sorg og mindreverdighetskomplekser kan ofte medføre depresjon og traume som påvirker psykisk helse i negativ retning.

Årets arrangement med temaet «I Guds ihukommelse finner hjertene fred» vil finne sted på Baitun Nasr moské, også kjent som Furuset moské, den 9. november 2021. Formålet med arrangementet er ikke polemikk eller kritikk av andre, men i stedet å øke forståelse og respekt på tvers av religioner og livssyn – altså å arbeide mot å skape et bedre samfunn.

Ahmadiyya muslimsk trossamfunns motto er «kjærlighet til alle, ikke hat mot noen». Organisasjonen er også kjent for kampanjen «Muslimer for fred».

Et tilbakeblikk over tidligere arrangementer er tilgjengelig på YouTube.

Vennlig hilsen,

AMJ Norge (Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge)

---

Twitter:         @AMJ_Norge / @Furusetmoske 

Facebook:    facebook.com/amjnorge / facebook.com/furusetmoske

Instagram:    instagram.com/amjnorge/

Web:            ahmadiyya.no

Kontakter

Om AMJ Norge

AMJ Norge
AMJ Norge
Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

+47 986 94 274http://ahmadiyya.no/