Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I dag slipper FFI sin nye forsknings- og utviklingsplan

Del

– Denne planen skal bidra til at Forsvaret er i stand til å møte morgendagens utfordringer, sier FFI-direktør Espen Skjelland.

Sensor- og overvåkingssystemer blir et viktig område for Forsvarets forskningsinstitutt framover. FFI har blant annet vært med på å utvikle og bygge NorSat-3, en ny norsk mikrosatellitt som skytes opp i april. Illustrasjon: Norsk Romsenter/UTIAS/AdobeStock
Sensor- og overvåkingssystemer blir et viktig område for Forsvarets forskningsinstitutt framover. FFI har blant annet vært med på å utvikle og bygge NorSat-3, en ny norsk mikrosatellitt som skytes opp i april. Illustrasjon: Norsk Romsenter/UTIAS/AdobeStock

Den teknologiske utviklingen går raskt og stiller store krav til Forsvaret.

Tirsdag 6. april ble den nye forsknings- og utviklingsplanen fra Forsvarets forskningsinstitutt formelt overlevert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. De kommende fire årene har instituttet planlagt aktiviteter og prosjekter for minst fire milliarder kroner.

Selve forsknings- og utviklingsplanen er gradert og består av mer enn 150 detaljerte prosjektbeskrivelser. For å gjøre innholdet mer tilgjengelig er det laget en ugradert kortversjon. Her kan du lese om:

  • Forsvarets hovedutfordringer sett fra FFIs ståsted.
  • De viktigste teknologiske trendene som vil påvirke Norges sikkerhet og Forsvarets virksomhet.
  • FFIs viktigste prosjekter og aktiviteter i årene som kommer

Fra havets bunn til verdensrommet

Blant nyhetene i planen er at FFI oppretter en avdeling for sensor- og overvåkingssystemer.

– Her ser vi på hvordan teknologi kan gi oss bedre oversikt over hva som skjer rundt oss? På dette området vil autonomi og kunstig intelligens gi store endringer de kommende årene, både i samfunnet og for Forsvaret, understreker Skjelland.

– Vi kommer til å få sensorer med lengre rekkevidde, høyere presisjon og bedre deteksjonsevne – fra havets bunn til verdensrommet. Dessuten vil nye plattformer som mikrosatellitter og ubemannede systemer gi økt dekning og utholdenhet. Resultatet er økt presisjon og tempo i alle typer situasjoner og militære operasjoner.

FFI vil også styrke forskningen på cyberoperasjoner, elektronisk krigføring og strategiske forsvarsanalyser.

Les høydepunkter fra planen på ffi.no

Starter innovasjonssenter

De kommende årene skal FFI starte flere arenaer for testing og eksperimentering med teknologi i tilknytning til Forsvarets operative virksomhet – blant annet på Rena og Seteremoen.

– Hit vil vi invitere teknologi- og industribedrifter til å utvikle praktiske løsninger for operative behov i tett samarbeid med våre forskere og militært personell. Målet er å bidra til at norske bedrifter utvikler teknologi og produkter Forsvaret kan bruke, sier Skjelland.

Skal tenke langsiktig om teknologi

FFI har mer enn 500 forskere og ingeniører og driver med alt fra rakettforskning (bokstavelig talt) til økonomi- og omverdenanalyser. Målet er å styrke Norges forsvarsevne.

En stor del av oppdragene er teknisk og vitenskapelig støtte til de store materiellinvesteringene Forsvaret gjør. Men FFI jobber også med teknologiutvikling og eksperimentering.

– Det dukker stadig opp nye og banebrytende teknologier vi må ha kunnskap om og evne til å håndtere for å kunne gjøre denne jobben, understreker Espen Skjelland, konstituert administrerende direktør ved FFI.

Nato har plukket ut åtte nye, banebrytende teknologier som skal følges opp spesielt i alliansen. Blant disse er kunstig intelligens, kvanteteknologi, nye materialer, menneskelig forbedring og hypersonisk teknologi.

– Vi skal konsentrere oss om de viktige og vanskelige oppgavene som ikke andre i Norge kan løse for Forsvaret. For FFI er det avgjørende å følge den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen tett for å hele tiden ligge i forkant. Vi må se hele Forsvaret og totalforsvaret som system for å kunne forske på de riktige tingene, utvikle de riktige løsningene og gi de beste rådene, mener Skjelland.

Last ned Utsyn - FFIs forsknings- og utviklingsplan 2021-2024 (PDF)

Nøkkelord

Kontakter

Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonsenheten.
Vakttelefon kontortid: 63 80 71 30
Vakttelefon utenom kontortid: 993 87 130

Bilder

Sensor- og overvåkingssystemer blir et viktig område for Forsvarets forskningsinstitutt framover. FFI har blant annet vært med på å utvikle og bygge NorSat-3, en ny norsk mikrosatellitt som skytes opp i april. Illustrasjon: Norsk Romsenter/UTIAS/AdobeStock
Sensor- og overvåkingssystemer blir et viktig område for Forsvarets forskningsinstitutt framover. FFI har blant annet vært med på å utvikle og bygge NorSat-3, en ny norsk mikrosatellitt som skytes opp i april. Illustrasjon: Norsk Romsenter/UTIAS/AdobeStock
Last ned bilde
Last ned bilde
Espen Skjelland, konstituert administrerende direktør ved FFI.
Espen Skjelland, konstituert administrerende direktør ved FFI.
Last ned bilde
Last ned bilde
FFI har et laboratorium for analyse av farlige stoffer – dette er på nasjonal beredskap døgnet rundt og skal videreutvikles i årene som kommer.
FFI har et laboratorium for analyse av farlige stoffer – dette er på nasjonal beredskap døgnet rundt og skal videreutvikles i årene som kommer.
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Instituttveien 20
2007 Kjeller

​63 80 70 70http://www.ffi.no

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom