FN-sambandet

I dag åpner COP25

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Spanias statsminister Pedro Sanchez møter Erna Solberg på COP25 i Madrid. Foto: Chema Moya / EPA
Spanias statsminister Pedro Sanchez møter Erna Solberg på COP25 i Madrid. Foto: Chema Moya / EPA

FNs generalforsamling

3. desember: FNs generalforsamling møtes om Palestina og situasjonen i Midtøsten.

5.- 6. desember: FNs generalforsamling har et høynivåmøte om implementering  av "Vienna Declaration and Programme of Action" for tiåret 2014-2024. Programmet er en plan for utviklingsagendaen for de fattigste landlåste utviklinglandene. Høynivåmøtet er en oppsummering halvveis i perioden, et forum for å dele erfaringer og oppnåelser, og en plan for det som gjenstår for å nå målet med programmet. Les mer

Menneskerettigheter

11. november - 6. desember:  FNs torturkomité (CAT) fortsetter i Genève.
Dette er CATs 68. samling. På agendaen står gjennomgang av menneskerettigheter i Burkina Faso, Kypros, Latvia, Niger, Portugal og Uzbekistan. Les mer

25. november - 13. desember: FNs rasediskrimingeringskomite har sin 100. sesjon med gjennomgang av situasjonen i  disse landene: Kambodsja, Colombia, Irland, Israel og Usbekistan. Les mer

Sikkerhetsrådet

USA har presidentskapet i sikkerhetsrådet i desember.

3. desember: orientering om FNs bistandmisjon i Irak (UNAMI) fra spesialutsending og leder for UNAMI Jeanine Hennis-Plasschaert.

4.desember: en fornyelse av resolusjonen mot piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia ventes å bli vedtatt. Den nåverende resolusjonen utløper 6.desember.

5.desember: rådslagning om bruk av kjemiske våpen i Syria er foreløpig planlagt til onsdag 5.desember.

Aktuelt

2. - 13. desember: COP 25 konferansen i Madrid.

Spanias statsminister Pedro Sanchez møter Erna Solberg på COP25 i Madrid. Foto: Chema Moya / EPA

Konferansen er det viktigste offisielle møtet for land til å møtes, diskutere og handle i spørsmål om klimaendringer. Forumet er også det viktigste møtestedet for inkluderende multilateralt samarbeid om å motarbeide klimaendringer globalt.

Konferansen har blitt betegnet som ‘handlingens konferanse’ ettersom COP 25 blir spesielt betydningsfull for fortsettelsen og ratifiseringen av arbeidet som ble startet under COP 21 i Paris, og COP 24 i Katowice.

COP 25 konferansen vil bestemme hvordan, og om, løftene som ble gitt under Parisavtalen (COP 21) vil bli opprettholdt og implementert. Norge har uttalt at de skal melde inn et konkretisert og forsterket klimamål for perioden 2020-2030 i samsvar med EU.

På konferansen skal Norge vektlegge:

  • Utbedring av mekanismene for utsatte lands forebygging og tilpassing til klimaendringer, samt mekanismene for gjenoppbygning ved klimarelaterte katastrofer.
  • Økt klimafinansiering for støtte til klimatilpassning og lavutslippsutvikling i utviklingsland.
  • Likestilling i klimapolitikken.
  • Relevansen av ‘hav’ i arbeidet med klimapolitikk.

Møtet skulle opprinnelig ha blitt holdt i Brasil, men president Bolsonaro takket nei. Dermed ble møtet flyttet til Chile, men på grunn av de store opptøyene i Chile i løpet av de siste månedene har konferansen nå blitt flyttet til Madrid. Konferansen er imidlertid organisert og formelt ledet av Chile.

3. desember: I Geneve vil FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) og FNs barnefond UNICEF ha en felles pressekonferanse i forbindelse med lanseringer av to rapporter den 4. desember.

Da lanserer OCHA «The Global Humanitarian overview 2020» som gir en oversikt over verdens humanitære situasjoner, og behovet for innsats i 2020.

UNICEF lanserer Humanitarian Action for Children 2020, en oversikt over de mest sentrale situasjonene for barn i konflikt og katastrofer for 2020. Les mer

Fra FN-kalenderen

2. desember: Internasjonal dag for anskaffelse av slaveri.

3. desember: Internasjonal dag for funksjonshemmede.

5. desember: Internasjonal dag for frivillig arbeid.

5. desember: Verdensdag for jordsmonn.

7. desember: Internasjonal dag for sivil luftfart.

Slaveri

Slavery and civilization cannot coexist, because they are an inherent contradiction – it’s intolerable, it’s unacceptable and it’s not negotiable. We have to act now. All countries should ratify the ILO’s protocol against forced labour.
Kailash Satyarthi, Nobels fredsprisvinner i 2014

Slaveri har vist seg på mange måter gjennom historien, men det hevdes at omfanget aldri har vært så stort som i dag. Ifølge ILOs beregninger er mer enn 40 millioner mennesker ofre for moderne slaveri. Innenfor begrepet moderne slaveri ligger også barneekteskap.

Det moderne slaveriet kjennetegnes ved at det finnes i verdikjedene i de fleste bransjer, er nært knyttet til organisert kriminalitet, svart arbeid, fattigdom og arbeidsløshet, og at det er grenseoverskridende. Det avdekkes stadig flere saker knyttet til menneskehandel og tvangsarbeid også i Norge. Bygningsbransjen, landbruket, fiskerinæringen, bilvask, massasjeinstitutter og prostitusjon er utsatte virksomheter i Norge. Når det gjelder importerte varer er klær, skotøy og elektronikk, produkter som er svært utsatt for slaveri i verdikjeden. Ofte foregår menneskehandel mellom kontinenter. 

Skal vi få bukt med de grove menneskerettighetsbruddene det moderne slaveriet representerer, må tiltakene være multilaterale og gå på tvers av sektorer. FN har en rekke særorganisasjoner som jobber mot slaveri i dets ulike former. I Norge skal vi snart behandle en lovendring som gir forbrukere rett til informasjon om risikoen for at barnearbeidere eller slaver har laget produktet de vil kjøpe.

Den internasjonale dagen mot slaveri er lagt til samme dato som vedtaket om United Nations Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others som ble vedtatt 2. desember 1949.

Internasjonal dag for funksjonshemmede

Verden har nå virkelig satt mennesker med funksjonsnedsettelsers sine rettigheter på dagsordenen. Det gir oss et håp og et verktøy for å nå FNs bærekraftsmål,
Andrew Kroglund, seniorrådgiver i Atlas Alliansen.

Personer med nedsatt funksjonsevne er spesifikt nevnt i FNs bærekraftsmål 8.5, som handler om å "oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne" innen 2030.

Ved slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede.

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

FN-sambandet har ledig stilling som rådgiver ved Tromsøkontoret

Søknadsfristen er 16.desember

Bergen

4.desember: South Sudan: The way forward.

6. desember: Anotio De Lauri gives the NMBU Annual Lecture in Global Development Studies

Oslo

2. - 3. desember: Har den fjerde statsmakt abdisert?

3. desember: FN-dagen for funksjonsnedsettelser.

3. desember: Frokostseminar: oljeformuen og grønn industriutvikling.

3. desember: Trenger Norge en lov om ansvarlig næringsliv?

3. desember: Including persons with disabilities in humanitarian action.

3. desember: Bærekraftig klesbransje: mission impossible?

5. desember: Gender equality in Nordic peace and mediation efforts. Norm and practice.

5. desember:  UiOs menneskerettighetspris 2019.

5. desember: Miljødebatten - kan klimautfordringene løses med hva vi spiser?

6. desember: Seminar med Seyran Ates, vinner av UiOs menneskerettighetspris 2019.

6. desember: Stans vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet.

6. desember: The politics of humanitarian intervention.

6. desember:  Where is it worst or best to be a woman?

Uke 50

Oslo

9. desember: Ethiopia - A Regional Peacemaker?

9. desember: Why War? What Stands Between Us and Peace?

9. desember: Is there Room for Idealism in the UN Security Council?

10. desember: Fakkeltog for fred I Etiopia og Eritrea

10. desember: Redd Barnas Fredsprisfest 2019.

11. desember: Noradkonferansen: digitalisering og utvikling.

11. deseember: Politiavhør som ivaretar menneskerettighetene

12. desember: Bigotry and hate: Local and Global Perspectives.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Spanias statsminister Pedro Sanchez møter Erna Solberg på COP25 i Madrid. Foto: Chema Moya / EPA
Spanias statsminister Pedro Sanchez møter Erna Solberg på COP25 i Madrid. Foto: Chema Moya / EPA
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.