Norsk kommunikasjonsforening

Hydro tildeles Åpenhetsprisen 2019 for sin kommunikasjon om dataangrepet i mars i år

Del

Hydro tildeles Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris for deres valg om å være åpne i sin kommunikasjon om dataangrepet som rammet konsernet hardt den 19. mars 2019. Hydro strekker seg langt i å dele informasjon om angrepet og hvilke konsekvenser dette har for virksomheten, skriver juryen i sin begrunnelse.

Hydro ble tildelt Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris for deres valg om å være åpne i sin kommunikasjon om dataangrepet som rammet konsernet hardt den 19. mars 2019. Inger Sethov (konserndirektør kommunikasjon og samfunnskonakt, Hydro) og Halvor Molland (informasjonsdirektør, Hydro) mottok prisen i Bergen i anledning Høstseminaret 2019.
Hydro ble tildelt Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris for deres valg om å være åpne i sin kommunikasjon om dataangrepet som rammet konsernet hardt den 19. mars 2019. Inger Sethov (konserndirektør kommunikasjon og samfunnskonakt, Hydro) og Halvor Molland (informasjonsdirektør, Hydro) mottok prisen i Bergen i anledning Høstseminaret 2019.

Åpenhetsprisen ble utdelt under Kommunikasjonsforeningens Høstseminar i Bergen i dag. Juryen har i år hatt særlig oppmerksomhet på å finne kandidater blant private virksomheter som bidrar med åpenhet. Hydro er den første private virksomheten som mottar Åpenhetsprisen. Det var Hydros Inger Sethov, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, og Halvor Molland, informasjonsdirektør, som mottok prisen av juryleder Janne Stang Dahl, som til daglig jobber som kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

- Det krever mot å ta de riktige valgene når det stormer. Derfor er det ekstra hyggelig å få annerkjennelse for hvordan vi kommuniserte under dataangrepet, sier Sethov og legger til:

- Det er inspirerende å jobbe med kommunikasjon, spesielt når kommunikasjon virkelig virker. Dataangrepet er et eksempel på at proaktiv og åpen kommunikasjon – med ansatte, kunder, kapitalmarked, media og verden rundt oss for øvrig – bidro til å begrense konsekvensene for Hydro, for våre 35,000 ansatte i 40 land og for Hydros aksjonærer, sier Sethov.

I begrunnelsen står det blant annet:
Deres kommunikasjonsstrategi under krise har vært å dele mest mulig informasjon både under og etter angrepet, både internt i organisasjonen og med offentlige myndigheter, og eksternt med kunder, andre virksomheter og samfunnet for øvrig. Selskapets åpne kommunikasjon om hva som skjer når en bedrift rammes av et dataangrep har vakt internasjonal oppsikt.

Juryen peker også på at det er en risiko knyttet til å være åpen i en slik situasjon, både fordi ledelsen i selskapet kan utsettes for mer nærgående og konkret kritikk, og fordi refleksen i mange saker som handler om sikkerhet er å dele minst mulig. Hydros åpenhet i denne saken er derfor et eksempel til etterfølgelse og videre læring. Deres åpenhet er i dette tilfelle av stor samfunnsmessig betydning, og bidrar til å øke bevisstheten og kunnskapen om hva dataangrep kan gjøre med en virksomhet og hvilke ringvirkninger det gir. Dataangrep er et økende samfunnsmessig problem, og kan være ødeleggende for bedrifter og institusjoner og i sin ytterste konsekvens samfunnet som helhet. Juryen understreker at saken fortsatt er under etterforsking.

- En del av vår kommunikasjonsstrategi var å dele den informasjonen vi kunne, under og etter angrepet. Vi har selv fått hjelp og lært av andre underveis, og det er viktig for oss å dele relevant informasjon så andre kan unngå dette. Dette ser vi som en del av vårt samfunnsansvar, sier Molland.

Nøkkelord

Kontakter

Juryleder, Janne Stang Dahl
Telefon: +47 970 81 120

Informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland
Telefon: +47 929 79 797

Bilder

Hydro ble tildelt Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris for deres valg om å være åpne i sin kommunikasjon om dataangrepet som rammet konsernet hardt den 19. mars 2019. Inger Sethov (konserndirektør kommunikasjon og samfunnskonakt, Hydro) og Halvor Molland (informasjonsdirektør, Hydro) mottok prisen i Bergen i anledning Høstseminaret 2019.
Hydro ble tildelt Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris for deres valg om å være åpne i sin kommunikasjon om dataangrepet som rammet konsernet hardt den 19. mars 2019. Inger Sethov (konserndirektør kommunikasjon og samfunnskonakt, Hydro) og Halvor Molland (informasjonsdirektør, Hydro) mottok prisen i Bergen i anledning Høstseminaret 2019.
Last ned bilde
F.v. Juryleder Janne Stang Dahl, Inger Sethov (konserndirektør kommunikasjon og samfunnskonakt, Hydro) og Halvor Molland (informasjonsdirektør, Hydro) (Foto: Eline Sundal / Kommunikasjonsforeningen)
F.v. Juryleder Janne Stang Dahl, Inger Sethov (konserndirektør kommunikasjon og samfunnskonakt, Hydro) og Halvor Molland (informasjonsdirektør, Hydro) (Foto: Eline Sundal / Kommunikasjonsforeningen)
Last ned bilde

Om Norsk kommunikasjonsforening

Norsk kommunikasjonsforening
Norsk kommunikasjonsforening
Brugata 19
0186 Oslo

+47 23 31 59 00http://www.kommunikasjon.no

Norsk kommunikasjonsforening er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har over 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor.