NKVTS

Hvor mye vold er det i Norge?

Del

I høst inviteres 60 000 nordmenn til å dele sine opplevelser av vold og overgrep i den første nasjonale undersøkelsen siden 2013. Hensikten med studien er primært å måle bevegelser i antall voldshendelser, og kartlegge hva slags vold som utøves.

Illustrasjonsfoto Shutterstock
Illustrasjonsfoto Shutterstock

– Vi skal blant annet finne ut mer om hvordan problemer med fysisk og psykisk helse kan henge sammen med opplevelser med vold og seksuelle overgrep. Vi skal også se på omfanget av vold mot dyr og nettbasert vold, og kartlegge hva minoritetsstatus har å si for risiko for vold og overgrep, sier Maria Teresa Grønning Dale som leder omfangsstudien ved NKVTS.

Mer vold under Korona?

Siden forskerne spør hva deltakerne har opplevd det siste året fanges endringer under pandemien opp. Forskerne venter ikke at det samlede omfanget av vold i befolkningen har endret seg radikalt. De har imidlertid en hypotese om at volden som utøves kan ha endret seg.

 – Det er naturlig å tenke seg at det for eksempel har vært en økning i nettbasert vold, men mindre utelivsvold, forklarer Dale som også påpeker at forskerteamet er interessert i å finne ut hvordan det har vært å søke hjelp under den sosiale nedstengningen.

Har det påvirket tilgang på hjelpetjenester og sosial støtte?

 – Svarene vi får ønsker vi å koble til Sykefraværsregisteret hos NAV (FD-Trygd) og data om arbeidsforhold fra Statistisk sentralbyrå. Slik at vi kan se på arbeidslivstilknytning og sykefravær. Vi ønsker også å se på bruk av hjelpeapparat og rettsvesen. Hvilke barrierer folk har for å anmelde og å søke hjelp ønsker vi også kartlegge, sier Dale.

FAKTA:

Det er andre gang NKVTS gjennomfører en landsrepresentativ undersøkelse av vold og overgrep i befolkningen.

Den første omfangstudien fra 2014 vistet bl a at:

  • 1 av 10 kvinner hadde vært utsatt for voldtekt
  • halvparten av disse opplevde overgrepet før de fylte 18 år.
  • 45,5 % av menn og 22.5 prosent av kvinner hadde opplevd grovere vold i løpet av livet.

Studien er en del av voldsprogrammet og er finansiert av er Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidratt.

Kontakter

Maria Teresa Grønning DaleForsker IINKVTS/ Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre

Leder Omfangsundersøkelsen om vold og overgrep

Tel:926 30 634m.t.g.dale@nkvts.no

Bilder

Illustrasjonsfoto Shutterstock
Illustrasjonsfoto Shutterstock
Last ned bilde

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Ingen økning i psykiske helseplager blant norsk ungdom under første koronanedstengning29.3.2021 12:26:07 CEST | Pressemelding

Forskere har sammenliknet psykiske helseplager i ungdomsbefolkningen under første runde med hjemmeskole og sosial nedstenging våren 2020 med hvordan de samme ungdommene hadde det året før. Svarene viser ingen økning i psykiske plager på gruppenivå. Noen grupper var imidlertid hardere rammet enn andre. Ungdom med to hjem opplevde en økning i psykiske helseplager denne perioden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom