Godsalliansen

Hurdalsplattformen tar samferdselsplanleggingen tilbake til politikken

Del

Det er flere gode tiltak for godstrafikken i Hurdalsplattformen. Spesielt gledelig er en tydelig ambisjon om å få mer gods over fra vei til sjø og bane. Plattformen tar har også klare mål om å forbedre infrastrukturen for både jernbane- og sjøtransport.

-          Vi er glade for at den påtroppende regjeringen har klare ambisjoner om godsoverføring. Dette er svært viktig å få til om Norge skal nå sine internasjonale ambisjoner om klimakutt innen 2030, sier Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Hurdalsplattformen har konkret mål som å satse mer på infrastrukturinvesteringer som havn og farleder, snu vedlikeholdsetterslepet i jernbanen og utvidelse av krysningsspor for lengre godstog. Regjeringen inviterer også en utreding av tiltak for økt godsoverføring til både sjø og bane.

-          Godsalliansen er mener det er et veldig viktig grep å utrede tiltak for økt godsoverføring. Nasjonal Transportplan mangler konkrete tiltak og den nye regjeringen signaliserer en vilje til å få til politisk styrte endringer i samferdselspolitikken. Det har vi savnet, sier Hansen.

Det er tverrpolitisk enighet om at mer av godset skal gå på sjø og bane. Samtidig har Norge internasjonale forpliktelser som gjør at klimautslippene i transportsektoren må ned innen 2030. Norge har også forpliktet seg til økt beskyttelse av uberørt natur. Den nye regjeringen bør derfor ha gjennomføre en klima- og miljøgjennomgang av Nasjonal Transportplan, basert på målene de har satt opp i regjeringsplattformen.

-          Vi ser frem til å gi konstruktive bidrag i arbeidet med å finne løsninger for økt godsoverføring. Dette har vi arbeidet med siden 2017 og vi mener det er flere lavthengende frukter som er mulig å ta tak i raskt. For eksempel vedlikeholdsetterslepet i jernbanen og satsing på maritim infrastruktur, avslutter Hansen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media
Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media
Last ned bilde

Om Godsalliansen

Godsalliansen
Stortingsgata 22
0161 OSLO

99226638https://www.facebook.com/vegtilsjoogbane/

Godsalliansen er en sammenslutning av aktører innen sjø-, jernbane- og veitransport som arbeider for økt godsoverføring fra vei til sjø og bane, samt et mer bærekraftig transportsystem i Norge. 

Følg pressemeldinger fra Godsalliansen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Godsalliansen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Godsalliansen

Budsjettforliket: Viktig sikring av nettolønnsordningen og Kystruten1.12.2020 23:04:04 CET | Pressemelding

Godsalliansen er fornøyd med at budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har sikret nettolønnsordningen og drift av Kystruten langs hele seilingsruten fra Kirkenes til Bergen. Vi er likevel skuffet over kutt i ordningen «Havnesamarbeid» og at det ikke er funnet midler til å videreføre utbedringer av kapasitet på Ofotbanen og en rekke viktige maritime prosjekter langs kysten.