Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Hugin kartlegger Mjøsa: Nå kommer de første resultatene

Del

Torsdag 17. november kl. 09.30 deler vi resultater fra FFIs og NTNUs pågående kartlegging av sentrale områder i Mjøsa.

Sted: Mjøsas ark, Fabrikkvegen 88, 2849 Kapp

(meld fra om at du kommer)

Representanter fra FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) deltar.
Både film og foto fra toktet blir tilgjengelig.

To ukers kartlegging i samarbeid i NTNU

I to uker har FFI sammen med NTNU kartlagt utvalgte områder, på jakt etter dumpeplasser i Mjøsa.

Den autonome ubåten Hugin er det viktigste verktøyet og det er første gang den er i Mjøsa. Farkosten opererer uavhengig av fysisk forbindelse med overflaten og samler data ved hjelp av avansert sonarteknologi som gir detaljerte bilder av alt som ligger på bunnen. Når data fra Hugin viser funn, kan forskerne fra NTNU og FFI gå ned med undervannskamera og innhente mer data.

FFIs oppdrag fra Forsvarsdepartementet er konsentrert om kartlegging av eksplosiver og ammunisjonsavfall, og å vurdere hvilke miljøfarer de eventuelt utgjør. Instituttet har lang erfaring med undersøkelser av tilsvarende materiale langs norskekysten. Arbeidet er viktig for å få en oversikt over dumpet ammunisjon. Samtidig er det en sentral brikke i Oppdrag Mjøsa, NTNUs initiativ for å få mer viten om Mjøsa, og bidra til bærekraftig bruk og forvaltning.

Bakgrunnen for oppdraget

I en årrekke ble ammunisjon og eksplosiver dumpet i Mjøsa. Dumpingen startet rett etter krigen, da store mengder krigsetterlatenskaper fra tyskerne havnet i Norges største innsjø. Også i tiårene etter ble Mjøsa brukt til dette formålet, blant annet av Raufoss Ammunisjonsfabrikk.

Oppdrag Mjøsa

Høstens tokt på Mjøsa skal identifisere farlige gjenstander. Dataene som samles inn blir likevel nyttige for langt flere formål. Ett av flere mål for Oppdrag Mjøsa er å utvikle en digital tvilling, og å bidra til å sikre Mjøsa som drikkevannskilde. NTNU er også opptatt av å utvikle metoder og teknologi for effektiv kartlegging, undersøkelse og overvåkning. Det langsiktige målet er å legge til rette for bærekraftig bruk av Mjøsa, og samtidig opprettholde økosystemet.

Ukjent dyp, miljøbomber og gamle skipsvrak

Faktum er at det ennå ikke er gjort fullstendige dybdemålinger av Mjøsa. Det kan komme nye tall nå.

Miljøovervåkning er en viktig del av arbeidet. Mjøsa er i årtier brukt som dumpeplass for bilvrak, industriavfall og mye annet. Det dumpede materialet er dårlig kartlagt, og det er potensielt farlig.

På bunnen av innsjøen ligger også flere kjente vrak, og antakelig noen ukjente. Kartlegging av kulturminner er viktig. Det er ikke helt utenkelig at rester av eldre båter kan bli funnet. Noen snakker om at båter helt fra vikingtida kan være delvis bevart. Også arkeologer er derfor med i arbeidet.

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonsansvarlige:
Lars Aarønæs, FFI, 952 39 309, lars.aaronas@ffi.no
Guro Wang Øverli, NTNU, 917 36 083, guro.oeverli@ntnu.no

Bilder

Lenker

Om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Instituttveien 20
2007 Kjeller

​63 80 70 70http://www.ffi.no

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom