Samferdselsdepartementet

Høyring: Regjeringa foreslår at òg vektarar skal få halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett

Del

– I dag kan innleigde vektarar halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett kun dersom dei har følge av tilsette i transportselskapet. No ønsker vi at innleigde vektarar skal få den same retten til å halde att som dei tilsette. Det er uansett stort sett berre vektarar som gjennomfører billettkontrollar i dag. Transportselskapa avheng av dei. Derfor er dette eit viktig framlegg til lovendring, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Eg må understreke at vektarar i dag har strenge krav til kontroll og obligatorisk utdanning. Dei er godt rusta for slike jobbar, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen
– Eg må understreke at vektarar i dag har strenge krav til kontroll og obligatorisk utdanning. Dei er godt rusta for slike jobbar, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen

Retten til å halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett blei innført i 2003. Ein dom frå Høgsterett i 2020 tydeliggjorde at innleigde billettkontrollørar (vektarar) ikkje har nokon sjølvstendig rett til å halde att – det har kun transportselskapas eigne tilsette. I dag er det nærast utelukkande innleigde vaktselskap som gjennomfører billettkontrollar, og dermed kjem i situasjoner der retten kan bli nytta.

 – Tal frå transportselskapa tydar at fleire vel å gå frå boten sin fordi dei veit at vektarane ikkje kan stoppe deg. Det er uheldig. Derfor er det naturleg at vi kjem med dette framlegget til lovendring. Vi kjem ikkje unna at det å ta kollektivtransport koster pengar, og alle må gjere opp for seg, seier Nygård.

Vektarane har obligatorisk utdanning

I framlegget til lovendringa er det lagt til grunn at vektarane kun skal kunne halde igjen passasjerar dersom politiet er på veg. Slik er loven for transportselskapas eigne tilsette i dag òg.

– Sidan vektarar gjorde dette i åra før dommen frå Høgsterett kom, fordi transportselskapa trodde dei hadde rett til det, er dette ei godt utprøvd ordning. Eg må òg understreke at vektarar i dag har strenge krav til kontroll og obligatorisk utdanning. Dei er godt rusta for slike jobbar, seier samferdselsministeren.

Framlegget blir no sendt på høyring, med frist 21. oktober. Samferdselsdepartementet skal deretter handsame innspela, før det eventuelt kjem ei lovendring til Stortinget.

For meir informasjon, sjå:

Nøkkelord

Bilder

– Eg må understreke at vektarar i dag har strenge krav til kontroll og obligatorisk utdanning. Dei er godt rusta for slike jobbar, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen
– Eg må understreke at vektarar i dag har strenge krav til kontroll og obligatorisk utdanning. Dei er godt rusta for slike jobbar, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny flyplass i Mo i Rana: Klart for oppstart av forberedende anleggsarbeider8.7.2022 15:02:28 CEST | Pressemelding

– Nå er vi for alvor i gang med ny flyplass i Mo i Rana. Signeringen av de tre første kontraktene er på plass, og ESA har godkjent offentlig støtte til ny flyplass. Dette er gode nyheter og betyr at forberedende anleggsarbeid kan starte til høsten. Luftfarten spiller en helt spesiell og viktig rolle i Nord. Det er bra både for folk og næringsliv at Avinor og entreprenørene snart kan markere første spadetak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier8.7.2022 13:43:27 CEST | Pressemelding

– Vi gjør det nå mulig å åpne opp flere veier for de tyngste kjøretøyene, som tømmervogntog, modulvogntog og 24-metersvogntog. Dette er i tråd med initiativ fra transportnæringen og betyr økt effektivisering både i skogbruket og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil også kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom