Unio

Hovedorganisasjonen Unio : Mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021

Del

Unios beregninger av handlingsrommet for norske kommuner viser at det går mot mindre, økonomisk handlingsrom i 2021, sammenliknet med revidert nasjonalbudsjett i år. Nedgangen er på over 2 milliarder kroner. Da kan det bli vanskelig å prioritere viktige tjenester som utdanning, helse og omsorg.

Det blir mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021. Regjeringen viser ikke hele regnestykket, sier Unio-leder Ragnhild Lied til politikerne på Stortinget i dag.
Det blir mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021. Regjeringen viser ikke hele regnestykket, sier Unio-leder Ragnhild Lied til politikerne på Stortinget i dag.

Unio mener at regjeringen ikke viser hele regnestykket for det foreslåtte, økonomiske opplegget for kommunene neste år. 

I budsjetthøringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i dag påpeker Unio-leder Ragnhild Lied at det reelle handlingsrommet i 2021, med regjeringens opplegg, blir så trangt at det vil føre til innstramminger på viktige tjenesteområder.

Rammer viktige områder

Viktige tjenesteområder i kommunene er utdanning, helse og omsorg.

- Det reelle handlingsrommet for kommunesektoren i 2021 med regjeringens opplegg blir så trangt at det vil føre til innstramminger på de viktige tjenesteområdene utdanning, helse og omsorg, som er helt avhengig av vekst i de frie inntektene, i følge Ragnhild Lied.

Det foreslåtte kommuneopplegget vil kunne forverre sysselsettingssituasjonen neste år og bidra til å forlenge nedgangskonjunkturen. 

For å kunne utføre nødvendige tjenester, mener Unio kommunene må styrkes betraktelig, i forhold til regjeringens opplegg.  

Flere utgifter, mindre inntekter

En stor del av de økte utgiftene kommer av endringer i befolkningens sammensetning, som må dekkes av frie inntekter.  Sosiale tjenester og bemannings- og pedagognorm i barnehagene er også eksempler på økte utgifter som må dekkes på samme måte.  

Dessuten reduseres noen inntekter til kommunene, som kommunal eiendomsskatt. 

Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio mener det blir mindre handlingsrom, enn det kan synes, fordi regjeringen ikke viser hele regnestykket.

På viktige områder for kommunene går de flere hundre millioner kroner i minus. Den totale forskjellen i handlingsrom er på over 2 milliarder kroner, mellom regjeringens forslag for 2021 nå og anslagene i revidert nasjonalbudsjett 2020.

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom 2021*

Regj: Økning i frie inntekter

2,0 mrd.

Regj: Demografikostnader som må dekkes innenfor de frie inntektene

-1,1 mrd.

Regj: Barn og psykisk helse

-0,1 mrd.

Regj: Nullutslippsløsning ferger og båter

-0,1 mrd.

Regjeringen: «Netto» økonomisk handlingsrom fri inntekter

0,7 mrd.

Andre økte utgifter og reduserte inntekter:

Økte pensjonskostnader ut over deflator

-0,6 mrd.

Bemannings- og pedagognorm barnehager

-0,4 mrd.

Innstramming toppfinansiering av ressurskrevende brukere reduseres

-0,3 mrd.

Nullutslippsløsninger ferger og båter, ut over regjeringens forslag

-0,4 mrd.

Eiendomsskatt, redusert makssats fra 5 til 4 promille

-0,4 mrd.

Vedlikehold av fylkesveier

-0,5 mrd.

Aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere

-0,2 mrd.

Netto økonomisk handlingsrom frie inntekter

-2,1 mrd.

*Sammenliknet med inntekter i 2020 anslått i RNB

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonssjef Hedvig Bjørgum, mobil 901 28 320
Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio, mobil 909 20 775

Bilder

Det blir mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021. Regjeringen viser ikke hele regnestykket, sier Unio-leder Ragnhild Lied til politikerne på Stortinget i dag.
Det blir mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021. Regjeringen viser ikke hele regnestykket, sier Unio-leder Ragnhild Lied til politikerne på Stortinget i dag.
Last ned bilde
Det blir mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021. Regjeringen viser ikke hele regnestykket, sier Unio-leder Ragnhild Lied til politikerne på Stortinget i dag.
Det blir mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021. Regjeringen viser ikke hele regnestykket, sier Unio-leder Ragnhild Lied til politikerne på Stortinget i dag.
Last ned bilde
Det blir mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021. Regjeringen viser ikke hele regnestykket, sier Unio-leder Ragnhild Lied til politikerne på Stortinget i dag.
Det blir mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021. Regjeringen viser ikke hele regnestykket, sier Unio-leder Ragnhild Lied til politikerne på Stortinget i dag.
Last ned bilde
Sjeføkonom Erik Orskaug i hovedorganisasjonen Unio mener det blir mindre handlinsrom i kommunene neste år, enn det kan synes, fordi regjeringen ikke viser hele regnestykket.
Sjeføkonom Erik Orskaug i hovedorganisasjonen Unio mener det blir mindre handlinsrom i kommunene neste år, enn det kan synes, fordi regjeringen ikke viser hele regnestykket.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling. Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

Stengte døra for tvungen lønnsnemnd16.6.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren onsdag med trussel om ny tvungen lønnsnemnd, bestemte forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen seg for å stenge den veien. – Nå er vi tatt i tvungen lønnsnemnd to ganger på rappen. Det var helt klart da vi var hos statsråden at vi ikke ville få streike videre ved sykehusene. Da bestemte vi oss for heller å be om en frivillig nemnd. Det gir oss flere muligheter, sier Larsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom