Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Høring og folkemøte om kraftledning fra Skaidi til Hammerfest

Del

NVE har gjenopptatt konsesjonsprosessen for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. I den forbindelse har Statnett søkt om enkelte endringer i prosjektet. NVE gjennomfører nå høring av saken og arrangerer et digitalt folkemøte mandag 19. april.

Illustrasjon av ny 420 kV GIS stasjon på Hyggevatn. Hammerfest energi sitt 132 kV GIS
anlegg vises til venstre. Illustrasjon:Statnett
Illustrasjon av ny 420 kV GIS stasjon på Hyggevatn. Hammerfest energi sitt 132 kV GIS anlegg vises til venstre. Illustrasjon:Statnett

Begrunnelsen for søknaden er Equinors planer om utvidelser på Melkøya. Ledningen er 54 kilometer lang og søknaden omfatter også endringer i Skaidi og Hyggevatn transformatorstasjoner. Ledningen berører Hammerfest kommune.

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken mandag 19. april, klokken 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Statnett orienterer om prosjektet. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål underveis.

Link til møtet vil være tilgjengelig på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen høringsfristen 14.mai 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Frode Berntin Johansen, saksbehandler
fbj@nve.no

Bilder

Illustrasjon av ny 420 kV GIS stasjon på Hyggevatn. Hammerfest energi sitt 132 kV GIS
anlegg vises til venstre. Illustrasjon:Statnett
Illustrasjon av ny 420 kV GIS stasjon på Hyggevatn. Hammerfest energi sitt 132 kV GIS anlegg vises til venstre. Illustrasjon:Statnett
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom