Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Høring og folkemøte for ny kraftledning fra Skaidi til Lebesby

Del

NVE har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Statnett for bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby. Som en del av prosjektet har også Repvåg Nett AS søkt om å få bygge en ny kraftledning mellom Skaidi og Smørfjord. NVE gjennomfører nå høring av saken og holder digitalt folkemøte onsdag 21. april.

Fotomontasje av ny 420 kV ledning i parallell med eksisterende 132 kV sett fra Gottetjávri,
vest for Indre Billefjord. Fotomontasje: Statnett
Fotomontasje av ny 420 kV ledning i parallell med eksisterende 132 kV sett fra Gottetjávri, vest for Indre Billefjord. Fotomontasje: Statnett

Statnett begrunner søknaden med behov for økt forsyningssikkerhet i Finnmark samtidig som ledningen vil legge til rette for nytt forbruk og ny produksjon i regionen. Kraftledningen vil bli 131 kilometer lang.

Som en konsekvens av Statnetts tiltak vil deler av kraftledningsnettet til Repvåg Nett AS måtte rives. For å opprettholde forsyningssikkerheten til sine kunder søker derfor Repvåg Nett om å få bygge en ny 18 kilometer lang 132 kV kraftledning parallelt med eksisterende ledning mellom Skaidi og Smørfjord transformatorstasjoner. Ledningene vil berøre Hammerfest, Porsanger og Lebesby kommuner.

Høring og digitalt folkemøte
NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken onsdag 21. april kl. 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Statnett og Repvåg Nett orienterer om prosjektene. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål underveis.

Link til møtet vil være tilgjengelig på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen høringsfristen 14. mai 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Frode Berntin Johansen, saksbehandler
fbj@nve.no

Bilder

Fotomontasje av ny 420 kV ledning i parallell med eksisterende 132 kV sett fra Gottetjávri,
vest for Indre Billefjord. Fotomontasje: Statnett
Fotomontasje av ny 420 kV ledning i parallell med eksisterende 132 kV sett fra Gottetjávri, vest for Indre Billefjord. Fotomontasje: Statnett
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom