Miljødirektoratet

Home & Cottage AS får overtredelsesgebyr på 275 000 kr

Del

Miljødirektoratet har avdekket at Home and Cottage AS har brutt regelverket som skal forhindre ulovlig handel med tømmer og treprodukter. Etter flere tilsyn og gjentakende brudd på regelverk ilegges butikkjeden et overtredelsesgebyr på 275 000 kroner.

Miljødirektoratet har hatt tilsyn hos butikkjedens hovedkontor i 2019 og 2022. Den alvorligste mangelen er at Home & Cottage AS ikke har tilstrekkelige interne kontrollsystemer på plass som bidrar til at treproduktene de selger, ikke stammer fra ulovlig hogst. Spesifikt hadde ikke Home & Cottage AS tatt en årlig gjennomgang av risikovurderingene, slik regelverket krever.

Alvorlige avvik møtes med strenge virkemidler

           - Miljødirektoratet ser alvorlig på at Home & Cottage hadde gjentakende avvik,etter at vi har vært på tilsyn over flere år. Vi mener at konsernledelsen i Home and Cottage ikke tar miljøregelverket på alvor. Det er bakgrunnen for at vi ilegger gebyret. Klagefristen har gått ut, og ledelsen har godtatt gebyret, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsynet.

Virksomheter som importerer treprodukter fra land utenfor EU/EØS skal ha et internkontrollsystem (såkalt ordning for tilbørlig aktsomhet). Dette skal sørge for at importører har kontroll over leverandørkjeden og hvor treproduktene kommer fra, helt fra der hogsten skjer til når den krysser norske grenser. Med et slikt system og rutiner på plass, kan importørene avdekke og redusere risikoen for at treprodukter stammer fra ulovlig hugget tømmer i land utenfor EU/EØS.

Mange forhold kan endre seg i leverandørkjeden og i landet der hogsten skjer. Derfor skal virksomhetene ha en årlig gjennomgang av risikovurderingene av treproduktenes opprinnelse og vurdere om det har skjedd eventuelle endringer i leverandørkjeden.

Avskoging er en stor miljø- og klimautfordring

Handel med tømmer og treprodukter fra ulovlig hogst er et stort klima- og miljøproblem. Ifølge Interpols Environmental Security Programme anslås det at ulovlig hogst kan utgjøre opp mot 85 prosent av avskogingen i land med mye regnskog. 

Forskriften om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge trådte i kraft i 2015, og implementerer EUs tømmerforordning med tilhørende forordninger.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom