Kompetanse Norge

Helt nødvendig stortingsmelding i en vanskelig tid

Del

– De økonomiske utsiktene for det norske arbeidslivet ser annerledes ut i dag enn for kun kort tid tilbake. I slike tider er det avgjørende å tenke på tiltak for kompetanseutvikling, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Foto: NIFU
Foto: NIFU

Mange arbeidstakere står nå i en alvorlig situasjon. Over 400 000 har plutselig alt for mye ledig tid. Den frigjorte kapasiteten bør brukes til å investere i den kompetansen Norge skal leve av etter krisen. Tiltakene i meldingen vil føre til at samfunnets og næringslivets utfordringer og arbeidstakerens behov for kompetansepåfyll kan sees i en sammenheng.

– Krisen øker omstillingsbehovene, og bidrar samtidig til at mange mister adgang til den viktige læringen som foregår i arbeidslivet. I krisetider som denne blir det derfor enda viktigere enn før å sørge for at befolkningens kompetanse ikke blir utdatert.Tiltakene i denne meldingen vil bidra til å styrke arbeidstakernes kompetanse slik at de kan beholde jobbene sine og bidra i omstillingen, eller komme raskere tilbake i arbeid, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge

Partene i arbeidslivet må med

Kompetanse Norge er en sentral aktør i realiseringen av Kompetansereformen. Direktoratet har ansvar for å informere om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidas voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger. Kompetanse Norge har vært arkitekten bak flere av ordningene i Kompetanseprogrammet, som er en viktig del av reformen.

– Partene i arbeidslivet er de viktigste aktørene i dette arbeidet. Uten arbeidslivet med på laget, vil reformen ikke gi resultater, sier Skule.

Prioriterer raske tiltak

Flere av tiltakene i Stortingsmeldingen ble utformet før virusutbruddet. Hensikten med tiltakene er å bidra til den langsiktige omstillingen av arbeidslivet i Norge, men også å bruke denne krisen til å ruste befolkningen bedre for arbeidslivet etter at koronapandemien er over.

–Vi vil prioritere tiltak som kan komme raskt i gang. Planen er at flere av tiltakene fra denne meldingen skal iverksettes i løpet av kort tid, og helst før sommeren. Slik kan folk som er arbeidsledige eller helt eller delvis permittert benytte tiden til å oppgradere kompetansen sin, avslutter Skule.

Lettere å ta utdanning med dagpenger

Regjeringen åpner også opp for å gjøre det enklere å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger.

Den nye midlertidige ordningen gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent. Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring.

Nøkkelord

Bilder

Foto: NIFU
Foto: NIFU
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom