Samferdselsdepartementet

Heidi Jarbekk Bruun utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet

Del

Seniorrådgiver Heidi Elisabeth Jarbekk Bruun ble i statsråd 19. juni utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet.

Logo: Samferdselsdepartementet
Logo: Samferdselsdepartementet

Bruun er utnevnt til underdirektør i Administrativ seksjon. Seksjonen har ansvar for samordning og styring av departementets arbeid med interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling, samt personaladministrasjon, arbeidsmiljø, IKT, arkiv og kontorstøtte.

Heidi Jarbekk Bruun, Oppegård, er 55 år og har cand.mag. i psykologi fra Universitetet i Oslo i 1993. I 2013 tok hun et masterprogram om lederutvikling i organisasjoner på BI.

Bruun har til sammen 16 års erfaring som HR-rådgiver, mesteparten av tiden i Redd Barna. Hun ble tilsatt som rådgiver i Landbruks- og matdepartementet i 2007, og har arbeidet i Samferdselsdepartementet siden august 2016.

Kontakter

Bilder

Logo: Samferdselsdepartementet
Logo: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom