Samferdselsdepartementet

Haugalandspakken: Sikrer finansiering av viktige prosjekt

Del
I tråd med lokale ønsker foreslår regjeringen å forlenge innkrevingen av bompenger i Haugalandspakken i Rogaland og Vestland i påvente av en ny bypakke for Haugesund.

Det reviderte finansieringsopplegget skal bidra til fortsatt bompengeinnkreving på Haugalandet fram til en eventuell ny bypakke for Haugesund er på plass.

– Dette vil bidra til å dempe en uønsket trafikkvekst i perioden mellom pakkene og til å styrke måloppnåelsen av pakken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det arbeides lokalt med en ny bypakke for Haugesund, med sikte på oppstart av bompengeinnkreving i 2025.

Det reviderte finansieringsopplegget som er foreslått innebærer at ytterligere prosjekter og tiltak for inntil 600 millioner kroner kan gjennomføres.

Bompengeinnkreving til senest ut 2026

Forslaget om et revidert finansieringsopplegg ble lagt fram for Stortinget i dag. Et eventuelt vedtak i Stortinget før sommeren vil innebære at innkrevingsperioden for bompenger blir forlenget fra 1. juli 2023 til senest utgangen av 2026, eller til en eventuell bypakke for Haugesund er etablert dersom dette skjer tidligere.

Videre innebærer forslaget at det blir forlenget innkreving i 9 av 13 bomstasjoner på Haugalandet. Det er fylkeskommunene og kommunene som er en del av Haugalandspakken som ønsker å forlenge innkrevingen. Karmøy kommune ønsker ikke å forlenge innkrevingsperioden, og bomstasjonene i Karmøy blir dermed avviklet.

Prioriterte prosjekter

Innenfor en utvidet økonomisk ramme på inntil 600 millioner kroner har lokale myndigheter prioritert prosjektene:

  • E134 Mørkeli – Gjerde i Etne kommune
  • E39 Gismarvik – Aksdal i Tysvær kommune
  • Salhusveien i Haugesund kommune

I tillegg legges det opp til å finanisere flere mindre tiltak i tråd med målene for Haugalandspakken, blant annet om bedre trafikksikkerhet.

Se også: Prop. 123 S (2022-2023) – Revidert finansieringsopplegg på Haugalandet i Rogaland og Vestland fylkeskommuner (Haugalandspakken)

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Revidert byvekstavtale for Trondheims-området: Enighet om forslag til ny avtale22.5.2023 11:18:00 CEST | Pressemelding

– Jeg er svært glad for at det i dag ble enighet i forhandlingene om en revidert byvekstavtale for Trondheims-området. Det er også gledelig at det nå ligger til rette for at to nye kommuner kan bli parter i avtalen. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen. Forhandlingene har vært krevende, men det er god grunn til å tro at Trondheims-området nå får en ny byvekstavtale. Den vil bidra til et bedre og grønnere bymiljø og til å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom