Miljødirektoratet

Har besluttet felling av 17 jerver

Del

For å øke muligheten for å ta ut skadegjørende jerv og redusere behov for hiuttak kommende vår starter Miljødirektoratet tidlig med felling i noen områder.

Vellykket felling av jerv er avhengig av riktig værforhold, blant annet sporsnø. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Vellykket felling av jerv er avhengig av riktig værforhold, blant annet sporsnø. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– I noen skadeutsatte områder vet vi at det ikke pågår lisensfelling eller at det er vanskelig å felle jerv. Dårlige snøforhold og rasfare kan også gjøre det vanskelig med hiuttak og felling på våren. Vi starter derfor forsøk på felling tidlig i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Jervebestanden ligger over målet Stortinget har satt, og i flere områder er det betydelig skader fra jerv på sau og tamrein. Lisensfelling, der jegere kan felle jerv i utvalgte områder etter fastsatt kvote, skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden.

Miljødirektoratet har i tillegg mulighet til å beslutte felling av jerv for å unngå skade på beitedyr, såkalt skadefelling, og vi har tidligere vurdert skadefelling noen uker før avslutning av lisensfelling 15. februar. Disse fellingene har ikke alltid lyktes, blant annet på grunn av ustabile værforhold.

Utfordrende forhold før jul

Miljødirektoratet har de siste ukene besluttet felling av til sammen 15 jerver i utvalgte områder. I dag besluttet direktoratet ytterligere uttak av 2 jerver i kalvingsland for tamrein i Innlandet. Oppdragene gjennomføres av Statens naturoppsyn.

– Det er ikke sikkert vi lykkes med å gjennomføre uttak så tidlig på sesongen. Snø og gode sporingsforhold lar vente på seg i mange områder, og lengst nord i landet vil lysforholdene være en utfordring, sier Hambro.

Flere beslutninger kan bli aktuelt

Jerven er en truet art og har beskyttelse blant annet gjennom naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Beslutningene skal derfor være knyttet til konkret skadehistorikk eller sannsynlighet for skader, de må vurderes opp mot bestandsstatus for jerv, og de kan ikke gjelde for ubestemt tid.

– Vi følger resultatet av lisensfellingen og gjør fortløpende vurderinger om ytterligere behov for skadefelling. Det kan være aktuelt å forlenge beslutningene og å beslutte uttak i nye områder, sier Hambro.

Se løpende oppdatert oversikt over alle beslutninger og uttak på vår temaside om jerv.

Nye uttak meldes via Miljødirektoratets Twitter-konto

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Vellykket felling av jerv er avhengig av riktig værforhold, blant annet sporsnø. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Vellykket felling av jerv er avhengig av riktig værforhold, blant annet sporsnø. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom