Unio

Håper ABE-kuttene skrotes

Del

- Det er skuffende at regjeringen kutter i basisfinansieringen til universiteter og høgskoler og at regjeringen ikke har funnet plass til å skrote ABE-kuttene, sier Ragnhild Lied, leder i Unio. Regjeringen la fram sine tilleggsforslag til statsbudsjettet i dag. - Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for UH-sektoren og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Lied.

- Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for universiteter og høgskoler og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for universiteter og høgskoler og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringen Støre styrker kommuneøkonomien med 2,8 milliarder kroner ut over Solberg-regjeringens forslag.

- Det vil gjøre det lettere å bedre tjenestetilbudet innen utdanning, helse og omsorg, som er helt avhengig av størrelsen på de frie inntektene, sier Unio-leder Lied.

De frie inntektene øker med 2,5 milliarder kroner. Da blir samlet økning i de frie inntektene 4,5 milliarder kroner. I tillegg reverseres  Solberg-regjeringens kutt på ressurskrevende brukere på 300 millioner kroner.

Tar vi hensyn til andre økninger som spiser av de frie inntekten øker den delen som står til disposisjon for kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg med om lag 1 milliard kroner neste år.

Regjeringen viderefører ABE-kuttene for 2022

- Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har funnet rom for å skrote ABE-kuttene neste år, sier Unio-lederen, særlig tatt i betraktning hvor stor oppmerksomhet dette spørsmålet hadde i valgkampen.

- Vi håper dette får stor oppmerksomhet i de budsjettforhandlinger som nå starter på Stortinget. ABE-kuttene har fra 2015-2021 nådd et nivå på 14,2 milliarder kroner. Det tilsvarer 18.200 årsverk.

Solberg-regjeringens ABE-kutt for 2022, som nå videreføres av Støre-regjeringen, er på om lag 2 milliarder kroner.

- ABE-kuttene har rammet det forebyggende arbeidet, svekket beredskapen og gitt dårligere støttefunksjoner for forskning og undervisning, sier Lied.

Kutt for universitetene og høgskolene

- Det er skuffende at regjeringen Støre ikke styrker basisfinansieringen i høyere utdanning, slik den lover i Hurdalsplattformen. Med et ytterligere kutt på nesten 9 millioner i tillegg til Solberg-regjeringens kutt på drøyt 33 millioner kroner, får altså høyere utdanning over 40 millioner mindre i neste års budsjett. Dette kuttet blir ekstra ille når det kommer i tillegg til at ABE-kuttet videreføres, sier Ragnhild Lied.

Studiestøtten økes ikke

Regjeringens kutt i velferdsmidlene til studentene er svært skuffende, og ikke i tråd med Hurdalplattformens løfter om å styrke det psykiske helsetilbudet for studenter.

Vi kan heller ikke se at regjeringen har rettet opp det skuffende budsjettforslaget fra regjeringen Solberg når det gjelder utbygging av studentboliger. Regjeringens budsjett samsvarer dårlig med ambisjonene om opptrappingen av studentboliger, for ikke å snakke om den rekordstore søkningen til studier.

Regjeringen øker heller ikke studiestøtten, noe som rimer dårlig med ambisjonene om å legge bedre til rette for heltidsstudenten.

Flere politistillinger

Politiet får 200 millioner kroner mer for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse «hvor det er et lokalt ønske om det».

- Det er viktig at økte ressurser til politiet går til bemanning og etterforskning, sier Lied.

Kontakter

Bilder

- Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for universiteter og høgskoler og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for universiteter og høgskoler og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde
- Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for universiteter og høgskoler og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for universiteter og høgskoler og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde
- Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har funnet rom for å skrote ABE-kuttene neste år. Jeg håper dette får stor oppmerksomhet i  budsjettforhandlingene som starter på Stortinget. ABE-kuttene har fra 2015-2021 nådd et nivå som tilsvarer 18.200 årsverk, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har funnet rom for å skrote ABE-kuttene neste år. Jeg håper dette får stor oppmerksomhet i budsjettforhandlingene som starter på Stortinget. ABE-kuttene har fra 2015-2021 nådd et nivå som tilsvarer 18.200 årsverk, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde
- Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for UH og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for UH og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 389 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Ragnhild Lied er Unios leder.

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom