Samferdselsdepartementet

Grenland får tilbud om ny belønningsavtale med tilskudd til reduserte billettpriser

Del

– Vi tilbyr nå Grenland 330 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager er viktig i både store og små byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

330 millioner kroner er fordelt med nær 62 millioner kroner i belønningsmidler og nær 21 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport hvert år i perioden 2021–2024. Beløpene i avtalen er i tråd med bompengeavtalen fra 2019.

– Belønningsavtalen skal bidra til at Grenland kan nå det videreutviklede nullvekstmålet. Avtalen skal også bidra til at regionen kan utvikle et mangfoldig næringsliv med kompetent arbeidskraft, og være et sted folk ønsker å bo, med levende bysentra og gode transportløsninger. Dette er i tråd med det Grenland selv legger vekt på, sier samferdselsministeren.

I Nasjonal transportplan 2022–2033 legger regjeringen til rette for å inngå fem nye byvekstavtaler, blant annet med Grenland. Denne belønningsavtalen er ikke til hinder for at Grenland kan inngå en byvekstavtale før 2024.

– Grenland kan vise til gode resultater fra forrige belønningsavtale, med en nedgang i personbiltrafikken. Vi vil alle ha mindre kø, støv og støy og reduserte klimagassutslipp. Jeg er glad for det Grenland har oppnådd og for at Grenland fortsetter innsatsen, sier Knut Arild Hareide.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nye styremedlemmer i Spordrift AS26.4.2021 12:01:41 CEST | Pressemelding

- Med valg av to nye styremedlemmer er styret i Spordrift komplett. Et kompetent og engasjert styre kan sammen ta fatt på oppgavene som venter dem. En av de viktigste oppgavene kommer til å være den gradvise konkurranseutsettingen av Spordrifts virksomhet knyttet til drift og vedlikehold av infrastrukturen på jernbanen. Målet med dette grepet er bedre drift og vedlikehold, samtidig som vi får mer jernbane for felleskapets midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom