Kulturhistorisk museum

Gokstadskipet synker

Del

En ny 3D-skanning avdekker urovekkende bevegelser i Gokstadskipet.

Bildet viser skipets horisontale bevegelser på styrbord side i perioden 2013-2019. De røde feltene viser områder der skipet har beveget seg utover, mens de blå områdene er steder som har trukket seg inn mot senter av skipet. 
FOTO: Kulturhistorisk museum
Bildet viser skipets horisontale bevegelser på styrbord side i perioden 2013-2019. De røde feltene viser områder der skipet har beveget seg utover, mens de blå områdene er steder som har trukket seg inn mot senter av skipet. FOTO: Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum (KHM) har denne våren 3D-skannet hele vikingskipet. Resultatene er sammenlignet med en tilsvarende skanning i 2013, og viser en bekymringsfull utvikling de siste fem årene:

  • Bordgangene i øvre del av skipet ved stevnene har trukket seg inn mot senter av skipet.
  • De øvre bordgangene midt i skipet beveger seg utover.
  • Undersiden av skipet beveger seg ned mot gulvet.

- Skanningen viser bevegelser på opp mot 5 millimeter i løpet av en femårsperiode. Målingene må analyseres nærmere før vi med sikkerhet kan si hva dette skyldes, men endringene kan uansett føres tilbake til problemene med den utilstrekkelige oppstøttingen av skipet. Så store endringer på så kort tid er urovekkende, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Vikingskipene er i dag utsatt for store temperatursvingninger og ujevn luftfuktighet. I tillegg er det registrert vibrasjoner i gulvet, og støttestrukturen rundt skipene gir en ujevn vektbelastning som fører til at skipsplankene sprekker opp.

Flere hastetiltak iverksatt

Et nytt museum er avgjørende for å få en forsvarlig sikring av Norges mest ikoniske kulturarv, og det skapte sterke reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt da Regjeringen ikke prioriterte dette i statsbudsjettet for 2019.

- I dagens bygg er det umulig å utvikle støttesystemer som sikrer en forsvarlig avlastning av hele skipsskroget. Det er vibrasjoner i gulvet, og plassen rundt skipene for trang til nødvendig sikring. Kun i et nytt bygg vil man kunne garantere for skipenes stabilitet, sier Glørstad.

Internasjonalt er det en enorm interesse for vikingtiden, og Vikingskipshuset er Norges best besøkte museum. Hvert år kommer over en halv million besøkende fra hele verden for å oppleve verdensarven på Bygdøy. 

KHM har de siste årene iverksatt flere hastetiltak for å sikre skipene midlertidig. Både forstevnen og akterstevnen på Gokstadskipet har fått tilført nye støtter i 2018 og 2019.

- Hasteoppstøtting og akutte løsninger løser imidlertid ikke utfordringene med skipets stabilitet. Det er derimot en reell fare for at slike akutte løsninger fører til at vi flytter på problemene i stedet for å løse dem, sier Håkon Glørstad.

Funnene i den nye 3D-skanningen forsterker denne bekymringen.

- Resultatene viser at tidsaspektet er av avgjørende betydning. Tid betyr derfor alt i denne saken, og understreker behovet for en snarlig byggebevilgning, sier Glørstad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet viser skipets horisontale bevegelser på styrbord side i perioden 2013-2019. De røde feltene viser områder der skipet har beveget seg utover, mens de blå områdene er steder som har trukket seg inn mot senter av skipet. 
FOTO: Kulturhistorisk museum
Bildet viser skipets horisontale bevegelser på styrbord side i perioden 2013-2019. De røde feltene viser områder der skipet har beveget seg utover, mens de blå områdene er steder som har trukket seg inn mot senter av skipet. FOTO: Kulturhistorisk museum
Last ned bilde
Gokstadskipet ble bygget av vikinger rundt år 890 e.Kr. De siste årene er det iverksatt flere hastetiltak for å sikre skipet midlertidig.  FOTO: Kulturhistorisk museum
Gokstadskipet ble bygget av vikinger rundt år 890 e.Kr. De siste årene er det iverksatt flere hastetiltak for å sikre skipet midlertidig. FOTO: Kulturhistorisk museum
Last ned bilde
Bildet viser horisontale bevegelser knyttet til hasteoppstøtting av forstevnen foretatt i 2018. De blå feltene viser områder som har trukket seg inn mot senter av skipet. 
FOTO: Kulturhistorisk museum
Bildet viser horisontale bevegelser knyttet til hasteoppstøtting av forstevnen foretatt i 2018. De blå feltene viser områder som har trukket seg inn mot senter av skipet. FOTO: Kulturhistorisk museum
Last ned bilde

Om Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum
Kulturhistorisk museum
Frederiks gate 2
0164 Oslo

22 85 19 00http://www.khm.uio.no/

Kulturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo og består av Vikingskipshuset på Bygdøy og Historisk museum på Tullinløkka. Vi er et forskningsmuseum og har Norges største samling av etnografiske og historiske gjenstander, fra steinalderen og frem til nyere tid. 

Følg saker fra Kulturhistorisk museum

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturhistorisk museum på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturhistorisk museum

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom