KS

Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene

Del

- Forslaget om å avvikle ordninger som gir kommunene inntekter fra vannkraftverk er et alvorlig brudd på den historiske samfunnskontrakten mellom lokalsamfunn og staten. Vi krever at dagens ordninger videreføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

- Kommunenes inntektsgrunnlag fra vannkraftverkene  svekkes betydelig og gjør det lite attraktivt for kommunene å tillate utnyttelse av naturressurser som ellers ville kunne bidra til det grønne skiftet, påpeker KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen
- Kommunenes inntektsgrunnlag fra vannkraftverkene svekkes betydelig og gjør det lite attraktivt for kommunene å tillate utnyttelse av naturressurser som ellers ville kunne bidra til det grønne skiftet, påpeker KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen

Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressurser er en grunnpilar i lokaldemokratiet. Den lokale retten til å skattlegge utnytting av disse ressursene følger naturlig av råderetten.

Vannkraftskatteutvalgets forslag om å frata kommunene retten til å skattlegge lokale vannkraftverk har store negative konsekvenser.

- Kommunenes inntektsgrunnlag svekkes betydelig og gjør det lite attraktivt for kommunene å tillate utnyttelse av naturressurser som ellers ville kunne bidra til det grønne skiftet. Utnytting av kraftressurser innebærer lokale ulemper som må kompenseres direkte til kommuner og fylkeskommuner, sier Helgesen.

Det er viktig å merke seg at utvalget etter sitt mandat kunne se helt bort fra virkningene forslagene har på fordeling av skatteinntekter mellom staten, kommunene og fylkeskommunene. Beregningene viser at kommunesektoren risikerer å tape nær 4,5 milliarder kroner i direkte inntekter dersom endringene gjennomføres.

- Skattlegging av vannkraftverkene som kommer kommunene direkte til gode er kompensasjon for ulemper knyttet til naturinngrep, miljøødeleggelser og båndlegging av areal. Det er ikke rimelig at kompensasjon for ulempene skal tilfalle andre enn de som lever med dem i hverdagen, sier Helgesen.

KS støtter ikke utvalgets forslag om å redusere grensen for grunnrenteskatt fra 10000 kvH til 1500 kVH da dette vil svekke lønnsomheten i småkraft.

KS mener prinsippene for skattlegging og lokale inntekter knyttet til vannkraft må legges til grunn for vindkraft og eventuell utnyttelse av andre fornybare energibærere, slik at kommunene får sin rettmessige del av verdiskapningen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Kommunenes inntektsgrunnlag fra vannkraftverkene  svekkes betydelig og gjør det lite attraktivt for kommunene å tillate utnyttelse av naturressurser som ellers ville kunne bidra til det grønne skiftet, påpeker KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen
- Kommunenes inntektsgrunnlag fra vannkraftverkene svekkes betydelig og gjør det lite attraktivt for kommunene å tillate utnyttelse av naturressurser som ellers ville kunne bidra til det grønne skiftet, påpeker KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom