Samferdselsdepartementet

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer

Del

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Vy
Foto: Vy

På gårsdagens generalforsamling i Vygruppen AS ble Dina Elverum Aune og Espen Almlid valgt inn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer, mens styreleder Berit Svendsen og styremedlemmene Semming Semmingsen og Geir Inge Stokke ble gjenvalgt for to år.

Dina Elverum Aune (1964, Trøndelag) er utdannet økonom. Aune har lang erfaring med finans-, økonomi- og risikostyring. Hun er finansdirektør i Tensio AS, og har tidligere vært økonomisjef i Trondheim Havn IKS og finansdirektør i Fesil ASA. Hun har i tillegg vært fungerende konsernsjef i Fesil AS. Aune har lang og bred styreerfaring, også som leder av revisjonsutvalg.

Espen Almlid (1978, Innlandet) er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra BI. Han tok tidligere i år fatt på stillingen som utbyggingsdirektør i Nye Veier siden. Almlid har hatt ulike lederstillinger i Bane NOR SF og jobbet i KPMG og PWC. Almlid har erfaring fra å lede omstillingsprosjekter i jernbanesektoren, og lang erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring.

Om Vygruppen AS
Vy er et bredt transportkonsern med aktivitet i både Norge og Sverige. Virksomheten består i hovedsak av person- og godstransport på jernbane og busstransport.

Statens begrunnelse for eierskapet i Vy er å ha en leverandør som kan møte statens behov for transport av personer og gods på jernbane. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid. Staten eier 100 prosent av Vy.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom