Fellesorganisasjonen

Funksjonshemmede må inkluderes bedre i skolen, mener FO

Del

Stadig flere barn og unge med funksjonshemninger blir ekskludert fra undervisning og andre aktiviteter i skolen. - Segregering av skolebarn fremmer ikke sosial læring og åpenhet. Det gjør det tvert imot vanskeligere å forhindre utstøting av mennesker med funksjonshemning, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

NRK meldte i går om at 7. klasse på Ytre Enebakk skole hadde reist på leirskole uten å ta med seg to funksjonshemmede jenter som tilhører 7. trinnet. Det at barn og unge med funksjonshemning ikke får delta i skolens vanlige aktiviteter er vanlig. Desto eldre barna blir, desto oftere opplever de «utenforskap».

I barnehagene er barn med funksjonsnedsettelser ganske godt integrert. Her er ni av ti en del av barnefellesskapet, viser et større forskningsprosjekt gjengitt i boken «Oppvekst med funksjonshemming - Familie, livsløp og overganger.» (Wendelborg og Tøssebro, Gyldendal) 

I årene fra barnehage til videregående skole synker andelen som er inkludert i det ordinære klassemiljøet dramatisk. På barneskolen har andelen sunket til sju av ti barn. På ungdomsskolen får rundt halvparten av barna undervisning i klassen sin. I videregående er bare tre av ti sammen med sine jevnaldrende klassekamerater

- Barn med utviklingshemning har rett på spesialundervisning og tilrettelegging, men det burde være en selvfølge at de skal være en del av det sosiale fellesskapet i skolen, sier Kvisvik. - Når stadig flere barn får undervisning utenfor ordinær klasse; på spesialskole, spesialklasse eller spesialgruppe, gir det grunn til bekymring. Funksjonshemmede barn som ikke inkluderes, blir stående utenfor. Dette forplanter seg opp gjennom skoleårene og videre ut i arbeidslivet, påpeker hun.

- Når dette er sagt vil jeg understreke at barn med funksjonshemning har behov for lærere med spesialisert kompetanse, enten de får undervisning på nærskolen eller spesialskole. Enkelte elever med multifunksjonshemning vil trenge fysio- og ergoterapeuter, ikke en kroppsøvingslærer. Hørselshemmede kan ha behov for audiopedagoger, ikke norsk og engelskdidaktikere. Elever med utviklingshemning har behov for vernepleierfaglig kompetanse, ikke en spesialisert faglærer med spisskompetanse i matematikk. Det samme gjelder elever med autismediagnoser som trenger individuelle opplegg, forklarer Mimmi Kvisvik

- Formålet med grunnskoleopplæring er blant annet å være en døråpner og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Den skal også fremme demokrati og likestilling. Det oppnår vi ikke gjennom segregering av funksjonshemmede elever, avslutter FO-lederen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Forbundsleder i Felleorganisasjonen (FO) etterlyser mer og bedre hjelp til barn på flukt.
Forbundsleder i Felleorganisasjonen (FO) etterlyser mer og bedre hjelp til barn på flukt.
Last ned bilde
Forbundsleder i Felleorganisasjonen (FO) etterlyser mer og bedre hjelp til barn på flukt.
Forbundsleder i Felleorganisasjonen (FO) etterlyser mer og bedre hjelp til barn på flukt.
Last ned bilde

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.