MiRA-Senteret

Frokostseminar: Minoritetskvinnekamp i krisetid – hvordan bekjempe økende ulikhet?

Del
Den økonomiske krisa setter likestillingen under press. Det blir stadig vanskeligere å klare seg som enslig forsørger og vold i nære relasjoner øker som følge av det psykiske presset pandemi og prisvekst har påført sårbare grupper. MiRA-Senteret ønsker å invitere til frokostseminar for å drøfte hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe økende ulikhet og unngå at krisen setter likestillingen i revers.

Tid: 7. mars fra kl. 08.30 – 10.30
Sted: Kulturhuset i Oslo (Youngs gate 6)

Program

 • Velkomsthilsen ved Khansa Ali, nestleder ved MiRA-Senteret
 • Åpningsinnlegg ved statssekretær Nancy Herz
 • Barnefattigdom og skoleprestasjoner – hvordan motvirke langsiktige konsekvenser av barnefattigdom? ved
  professor og medlem av ekspertgruppe for barn i fattige familier Henrik Dae Zachrisson
 • Gode råd for tøffe tider - ved forbrukerøkonom Derya Incedursun
 • Hvordan påvirker innstramninger i innvandring- og trygderegelverket situasjonen til minoritetskvinner i den
  nye dyrtiden? ved rådgiver ved MiRA-Senteret Asla Maria Bø Fuglestad
 • Trygge, tilgjengelige og rimelige leieboliger i et likestillingsperspektiv - ved prosjektleder i
  Leieboerforeningen Mari Løken
 • Rettsikkerhet i økonomiske krisetider – hvordan påvirker dyrtiden rettsikkerheten til minoritetskvinner? ved Kristin Eielsen Braadland & Maria-Elena Secara fra JURK


I tillegg til spennende innlegg vil det bli stemningsfull musikk ved Busi Ncube, deilig frokost
og mulighet for gode samtaler.

Påmelding til: krisehjelp@mirasenteret.no

Les mer om arrangementet her:
PROGRAM UTE NÅ! Invitasjon til MiRA-Senterets frokostseminar: Minoritetskvinnekamp i krisetid-hvordan bekjempe økende ulikhet? (mirasenteret.no)

Kontakter

Bilder

Om MiRA-Senteret

MiRA-Senteret
MiRA-Senteret
Storgata 53 a
0182 Oslo

22 11 69 20http://www.mirasenteret.no

MiRA-Senteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter. Synliggjøringen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og ressurser senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige borgere i samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer. MiRA-Senterets målsetting er å fremme aktiv deltakelse i utformingen av et samfunn hvor borgere er likestilte i skapelsen av sine hverdagslige liv. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker å ta del i vårt engasjement.

Følg pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra MiRA-Senteret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Boklansering: Ruth Reese - Black dreams revisited2.12.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Tid: Onsdag 7.desember kl. 18:00-19:00 Sted: Formidlingssenteret, Den Norske Opera & Ballett Arrangør: MiRA-Senteret Onsdag 7.desember inviterer MiRA-Senteret til boklansering av boken Ruth Reese: Black dreams revisited (2022). I boken, utgitt av senteret, samles tjue dikt og fem noveller skrevet av den klassiske utdannete afroamerikanske sangeren Ruth Ann Reese (1921-1990). Reese flyttet fra et rasesegregert USA til Europa på 1950-tallet. I Norge ble hun kjent for sin politiske aktivisme og formidling av afroamerikansk kulturarv i Norge, men hun hadde også en lidenskap for å skrive. MiRA-Senterets grunnlegger og leder, Fakhra Salimi forteller i forbindelse med lanseringen at: "Mange av Ruth Reeses litterære tekster ble ikke publisert i hennes levetid. Jeg hadde imidlertid lest disse tekstene med henne da hun levde. De ga meg mot til å fortsette arbeidet mitt mot rasisme og for likestilling. Med denne publikasjonen håper jeg de unge generasjonene vil bli inspirert til å vite mer om Rut

Velferdsstatens fremtid – minoriteters rettigheter15.8.2022 07:55:00 CEST | Pressemelding

Torsdag 18. august 2022 inviterer MiRA-Senteret til seminaret: Velferdsstatens fremtid- Minoriteters rettigheter» på Arendalsuka. Gjennom seminaret retter vi søkelys mot hvordan lovendringer og innstramninger i utlendingslovgivningen de siste 15 årene har bidratt å svekke minoritetsbefolkningens tilgang til grunnleggende rettigheter og minoritetskvinners reelle mulighet til å oppnå likestilling. Det blir varierte innlegg om retten til familieliv er forbeholdt privilegerte grupper v/sosialantropolog Anne Berit Sødal, om vi gjennom lovendringer knyttet til permanent opphold og statsborgerskap er på vei mot et sorteringssamfunn, v/master i sosialt arbeid Maria Theresa Jones og hvordan den siste tids trygde-endringer kan medføre mer fattigdom og marginalisering v/sosionom Khansa Ali. Stortingsrepresentant, Tobias Drevland Lund (Rødt) deltar også på seminaret og vil rette fokus mot viktige politiske og samfunnsmessige fokusområder for et styrket rettighetsarbeid for minoritetsbefolkningen f

Bli med på MiRA-Senterets digitale Empowerment-frokost: Empowerment-frokost med boklansering på kvinnedagen3.3.2022 07:00:00 CET | Pressemelding

8. mars fra kl. 10.00 – 11. 00 Arrangementet vil foregå digitalt. Påmelding: krisehjelp@mirasenteret.no Program: - åpningsinnlegg fra ordfører Marianne Borgen, - Rettighetstap og mistenkeliggjøring – 15 år med innstramninger i utlendingslovgivningen, ved professor emeritus Bente Puntervold Bø -Musikalsk innslag fra Sarah Camille Osmundsen - På vei vekk fra idealet om universelle velferdsordninger? ved ph.d. og rådgiver på MiRA-Senteret Asla Maria Bø Fuglestad - Boklansering av «Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter» - En hyllest til kvinneaktivistene vi har mistet, ved leder av MiRA-Senteret Fakhra Salimi Les mer om arrangementet her: https://mirasenteret.no/ukategorisert/digital-empowerment-frokost-8-mars/ Pressen oppfordres til å ta kontakt! For nærmere informasjon om arrangementet, ta kontakt med Asla Maria Bø Fuglestad: 99 72 68 17/22 11 69 20 Rådgiver ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom