Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Frir til trønderne for svar om koronatiltakene

Del

Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) vil kartlegge konsekvensene av sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien.

–  Dette er et viktig prosjekt, som jeg oppfordrer alle inviterte til å delta i. Undersøkelsen kan gi oss avgjørende kunnskap om hvordan eldrehelsen påvirkes av smitteverntiltak, på kort og lang sikt. Kunnskapen vi samler her vil gjøre oss i bedre stand til å møte lignende utfordringer i fremtiden. Bent Høie, Helse- og omsorgsminister (H)

Eldre har i sterkere grad enn resten av befolkningen blitt oppfordret til å holde sosial avstand til alle utenfor husholdningen. Hvilken pris dette har hatt for de eldre kan trønderne nå bidra til å svare på!

Bygger videre på omfattende datagrunnlag

Alle som var 70 år eller eldre da de deltok i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) får i disse dager tilsendt en kort spørreundersøkelse i posten. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil kobles mot tidligere HUNT-data samt en oppfølgingsstudie som starter til høsten.

– Vi vil kartlegge hvordan sosial isolasjon har påvirket helse og fungering i dagliglivet, ved å sammenstille svarene fra denne spørreundersøkelsen med HUNT-undersøkelsen, forteller Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse.

–  Dette er stort i verdenssammenheng! Nær 13 000 personer vil få spørreskjema i posten. Det er svært få land som har så omfattende helsedata som Norge, takket være den gode oppslutningen om HUNT-undersøkelsene.

Kunnskap om hvordan smitteverntiltakene har påvirket eldres helse er viktig, for å kunne utarbeide bedre strategier for håndtering av pandemier og andre alvorlige situasjoner i fremtiden. Spørreundersøkelsen inneholder også spørsmål om hvordan eldre har benyttet teknologi for å opprettholde sosial kontakt med familie, venner og helsevesen.

– Det er viktig å kartlegge hvordan teknologi brukes i den eldre befolkningen, for å kunne utvikle løsninger som fungerer i praksis, sier Håvard Skjellegrind, som er fastlege i Steinkjer og leder for eldreundersøkelsen i HUNT4 70+.

– Vi trenger å finne ut hva som skal til for at eldre som sitter hjemme kan opprettholde sosial kontakt, for å ta vare på både psykisk og kognitiv helse.

Oppfølgingsstudien HUNT Aldring i Trøndelag (AiT) som starter til høsten, er bestilt av Helsedirektoratet. Da vil eldre trøndere igjen inviteres til feltstasjoner eller tilbys besøk, for å gjenta undersøkelsene fra HUNT4 70+. Denne gjentatte undersøkelsen gir mulighet til å forske på hvordan helsen utvikler seg over år hos eldre, og hvordan samfunnstiltakene under pandemien har påvirket eldres helse og livskvalitet.

Nøkkelord

Kontakter

Vigdis Hjulstad Belbo
Prosjektleder HUNT Aldring i Trøndelag
Mobil: 95145852
E-post: vigdis.h.belbo@aldringoghelse.no

Bilder

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS
Last ned bilde
Fra en feltstasjon under undersøkelsen HUNT4 70+. Foto: Petter Hveem/Aldring og helse
Fra en feltstasjon under undersøkelsen HUNT4 70+. Foto: Petter Hveem/Aldring og helse
Last ned bilde
Geir Selbæk. Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse
Geir Selbæk. Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse
Last ned bilde
Logo, HUNT AiT og Aldring og helse
Logo, HUNT AiT og Aldring og helse
Last ned bilde
Håvard Skjellegrind. Foto: NTNU
Håvard Skjellegrind. Foto: NTNU
Last ned bilde
Vigdis Hjulstad Belbo. Foto: HUNT
Vigdis Hjulstad Belbo. Foto: HUNT
Last ned bilde

Om Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg

33 34 19 50http://www.aldringoghelse.no

Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste for aldersrelaterte sykdommer og tilstander. Gjennom utvikling av ny kunnskap, og omfattende og variert kompetansespredning, bidrar tjenesten til høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge.

HUNT, Helseundersøkelsen i Trøndelag, er underlagt NTNU og er både en samling helsedata og et forskningssenter på Levanger. HUNT har samlet inn helsedata fra befolkningen i Nord-Trøndelag fra 13 år og eldre, hvert tiende år siden 1980-tallet. HUNT4 ble fullført i 2019.

Følg pressemeldinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ute i naturen og et mangfold av aktiviteter – Demensomsorg på gård gir god livskvalitet, viser ny forskning22.10.2020 07:00:00 CEST | Pressemelding

– En av de største forskjellene mellom gårdstilbudet og andre dagaktivitetstilbud er at de som er på gård tilbringer nesten halvparten av tiden ute. På andre dagtilbud er de nesten bare inne, forteller Grete Patil, prosjektleder for forskningsprosjektet Demensomsorg på gård og førsteamanuensis ved NMBU. Fredag 23. oktober avsluttes forskningsprosjektet med en digital konferanse der forskningsfunnene blir presentert.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom