Fellesorganisasjonen

FOs seks krav til statsbudsjettet 2018

Del

FO mener det må settes av penger til barnevern, tjenester utviklingshemmede, sosionomutdanningen og bekjempelse av fattigdom og ulikhet i statsbudsjettet som legger fram i dag.

FO-leder Mimmi Kvisvik har seks krav til statsbudsjettet 2018.
FO-leder Mimmi Kvisvik har seks krav til statsbudsjettet 2018.

Fellesorganisasjonen (FO) følger nøye med når regjeringen legger fram statsbudsjettet for 2018 torsdag. Vi har utarbeidet seks hovedkrav som vi kommer til å fremme i komitehøringer i slutten av oktober:

1. FO krever at regjeringen setter av 250 millioner til flere ansatte i barnevernet

– Regjeringen snakker varmt om et sterkere barnevern, derfor forventer vi at de gjør noe med kapasiteten i barnevernet. Mer penger er nødvendig for at barn i barnevernet skal få den hjelpen de har rett på, og for at de ansatte skal få gjort jobben sin på en god måte, sier Kvisvik.

Hun frykter at lav bemanning går utover barna, og mener at en veiledende bemanningsnorm er nødvendig.

–  Ingen ansatte bør ha ansvar for flere enn 15 barn samtidig. Jeg kjenner til eksempler på at barnevernsansatte har hatt opptil 40 saker samtidig – det innebærer på det meste kontakt med 800 personer, sier Kvisvik. 

2. FO krever at regjeringen setter av midler til flere vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemning

–  FO mener tjenestene til personer med utviklingshemning har behov for tilsvarende plan og ambisjonsnivå som rusfeltets opptrappingsplan i 2015. Midlene må i stor grad knyttes til flere vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemning, sier Kvisvik.

Hun peker på at det var regjeringen som bestilte den viktige utredningen om utviklingshemmedes levekår NOU 2016:17 «På lik linje». Der avsløres omfattende mangler og brudd på menneskerettighetene til personer med utviklingshemning i dagens Norge.

3. FO krever at inntektsgrensen for bostøtte må heves i takt med økningen av bruttoinntekten til uføretrygdede.

–  Vi forventer at regjeringen verner om retten til bolig. Bostøtten er viktig for å bekjempe fattigdom og utjevne forskjeller i samfunnet, sier Kvisvik.

Økt uføretrygd i brutto har gjort at flere faller utenfor bostøtten selv om de ikke har mer å rutte med etter skatt.

–  Vi er svært bekymret fordi endringen rammer mange uføretrygdede og har ført til at unge uføre har falt helt ut av ordningen, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

4. FO krever 500 nye varig tilrettelagt arbeidsplasser

–  Vi forventer at regjeringen sørger for å svare på det enorme behovet for VTA-plasser landet over. Det å ha en utviklingshemning skal ikke hindre deg i å få en meningsfylt arbeidshverdag, men slik er det i dag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

–  En regjering som setter arbeid så høyt må gjøre det mulig for alle å kunne delta på sine premisser. FO krever 500 nye VTA-plasser årlig i stortingsperioden, basert på funn fra Arbeidsforskningsinstituttets rapport fra 2012, sier FO-lederen.

5. Barn som flykter alene til Norge må være barnevernets ansvar

–  Barn alene på flukt som søker asyl i Norge burde ha de samme rettighetene som norske barn, slik er det ikke i dag, sier Kvisvik.

Hun understreker at barn som kommer alene på flukt mangler både nettverk og familie, og blir derfor en gruppe barn med særskilte hjelpe- og omsorgsbehov.

– Vi forventer at regjeringen slutter å skape annenrangs barn, sier Kvisvik.

6. Styrk finansieringen av sosionomutdanningen

– Sosionomutdanningen har stått på vent altfor lenge. Vi forventer at en regjering som har høye ambisjoner for Norge som velferdssamfunn, nå ruster sosionomer til disse tjenestene, sier Kvisvik.

Det vil koste om lag 15 millioner å heve utdanningen fra kategori F til E i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Sosionomstudenter skal jobbe i noen av de mest komplekse arbeidsfeltene i offentlig sektor; barnevern, NAV, psykisk helse og rus.

– Sosionomutdanningen er på tross av dette ikke finansiert på lik linje som utdanningene til barnevernspedagoger, vernepleiere, sykepleiere og førskolelærere. Det må tilrettelegges finansielt for en like god utdanning for sosionomene når det gjelder teori, praksis og ferdighetstrening som for disse sammenlignbare utdanningene, sier FO-leder Kvisvik.

Nøkkelord

Kontakter

Tove Bø
Kommunikasjonsrådgiver
Fellesorganisasjonen (FO)

Mobil: 97 09 55 99
tove@fo.no

Bilder

FO-leder Mimmi Kvisvik har seks krav til statsbudsjettet 2018.
FO-leder Mimmi Kvisvik har seks krav til statsbudsjettet 2018.
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

02380http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom