Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets musikere sliter

Del

Musikerne i Forsvaret sliter mye mer i jobben enn sine sivile kolleger, både psykisk og fysisk. Lønna er lav og framtida usikker.

Musikerne i Forsvarets musikk har mer fysiske og psykiske plager enn sine sivile kolleger. Bildet viser Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo i 2018. (Foto: Marion Aaserud Dahlen, Forsvaret)
Musikerne i Forsvarets musikk har mer fysiske og psykiske plager enn sine sivile kolleger. Bildet viser Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo i 2018. (Foto: Marion Aaserud Dahlen, Forsvaret)

Det viser den største undersøkelsen av mentale og fysiske plager som er gjort blant musikere i Norge fram. Forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt har funnet tydelig forskjell mellom de sivilt ansatte musikere og de forsvarsansette. Blant de sivile orkestrene er musikere i både Kork og Filharmonien spurt.

Fakta fra rapporten

  • 82 prosent av de om lag 150 musikerne i Forsvarets musikk har opplevd nedbemanning og omorganisering. Det gjør dem usikre på framtida.
  • Hele 44 prosent mener de står i fare for å miste arbeidet på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste tre årene.
  • Videre melder 47 prosent at de finner det nødvendig å arbeide i et høyt tempo.
  • 25 prosent har ofte for mye å gjøre.
  • 46 prosent opplever i liten grad å kunne påvirke beslutninger som gjelder sin egen arbeidssituasjon.
  • 40 til 70 prosent i Forsvarets musikk rapporterer om ulike muskel- og skjelettsmerter. De fleste av de spurte sier at omfanget av disse skadene skyldes jobbsituasjonen.

Musikerne i Forsvaret har generelt mer yrkesstress, sannsynligvis som følge av nedbemanning, omorganisering og ikke minst som følge av antall arbeidstimer per uke og graden av kontroll på egeninnsatsen.

FFI-forskerne Frank Brundtland Steder og Øyvind Albert Voie står bak rapporten. Forskerne fant små forskjeller i skader som hadde med selve utøvelsen å gjøre. Helseprofilen mellom gruppene var også liten. Derimot var det store forskjeller i arbeidsmiljøet mellom de to orkesterkategoriene.  

Det går fram av rapporten at FMUS alltid har levd med usikkerhet. Historisk oppsto denne typen spilling ut fra behovet for å gi signaler i felt, noe som falt bort under «de taktiske direktiver av 1905». Forsvarets musikk ble første gang foreslått nedlagt allerede ni år før, i 1896. I snitt er det blitt foreslått nedlegging eller omstrukturering hvert åttende år siden den gang. For en militær musiker  oppleves dette som en evig trussel om oppsigelse.

– Landets symfoniorkester gir mer enn et godt sammenligningsgrunnlag. Vi har nå fått en svært bred kartlegging av samtlige musikeres kår og arbeidsforhold. Noen av verdens beste utøvere er med i undersøkelsen. Til sammen gir det et unikt grunnlag for videre studier, sier FFIs Frank Steder.

Undersøkelsen er finansiert av LO stat, Norges spesialist- og offisersforbund (NOF) og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Les mer på ffi.no: https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/jobb-i-militaerkorps-er-ingen-parademarsj

Last ned rapporten: https://www.ffi.no/publikasjoner/arkiv/arbeidsmiljo-og-helseprofil-hos-musikere-en-sporreundersokelse-blant-profesjonelle-militaere-og-sivile-musikkorkestre-i-norge 

Nøkkelord

Kontakter

Intervjuobjekter og kontaktpersoner

• En av ildsjelene bak undersøkelsen er Ola Ellefsen, mangeårig ansatt i Forsvarets musikk. Han stiller gjerne til intervju eller studiosamtale. Ellefsen kan nås på ola@ellefsen.org eller telefon 934 05 798. Han bor i Oslo.
• Alle lederne/tillitsvalgte i sivile orkestre er orientert om undersøkelsen. NRK og KORK var representert ved Kristin Huseby, hennes e-post er kristin.huseby@nrk.no.
• Forsker Frank Brundtland Steder ved FFI kan svare på spørsmål. Han kan nås på 995 34 460 og frank.steder@ffi.no Steder er bosatt i Sverige, og må eventuelt intervjues på Teams eller liknende.
• Hva vil Forsvaret med sine orkestre? Sjefen for Forsvarets musikk er oberstløytnant Pål Wilhelm Magnussen, pmagnussen@mil.no. Telefon: 930 24 754


Ved andre spørsmål, kontakt kommunikasjonsenheten.
Vakttelefon kontortid: 63 80 71 30
Vakttelefon utenom kontortid: 993 87 130

Bilder

Musikerne i Forsvarets musikk har mer fysiske og psykiske plager enn sine sivile kolleger. Bildet viser Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo i 2018. (Foto: Marion Aaserud Dahlen, Forsvaret)
Musikerne i Forsvarets musikk har mer fysiske og psykiske plager enn sine sivile kolleger. Bildet viser Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo i 2018. (Foto: Marion Aaserud Dahlen, Forsvaret)
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Instituttveien 20
2007 Kjeller

​63 80 70 70http://www.ffi.no

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom