Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt og Universitetet i Oslo inngår samarbeidsavtale

Del

– Denne avtalen skal bidra til å styrke teknologiske fagmiljøer som er viktige for Forsvaret og norsk samfunnssikkerhet, sier FFI-direktør John-Mikal Størdal.

FFI har laget ett av instrumentene på Nasas nye Mars-kjøretøy. Når kjøretøyet lander i februar 2021 skal en forskergruppe ved Universitetet i Oslo styre instrumentet og forske videre på dataene som kommer inn. ILLUSTRASJON: Nasa/JPL
FFI har laget ett av instrumentene på Nasas nye Mars-kjøretøy. Når kjøretøyet lander i februar 2021 skal en forskergruppe ved Universitetet i Oslo styre instrumentet og forske videre på dataene som kommer inn. ILLUSTRASJON: Nasa/JPL

Universitetet i Oslo (UiO) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i mange år hatt et utstrakt samarbeid om forsking og utdanning innen realfag og teknologi. Nå inngår det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN/UiO) og FFI et mer strategisk partnerskap.

Viktig kunnskap for Forsvaret

Aktuelle fagområder for samarbeidet er sensorteknologi, autonomi, cybersikkerhet, kvanteteknologi, nettverksteknologi, romteknologi, strømningsfysikk og materialteknologi, for å nevne noen.

Avtalen åpner også for forskning på helt nye temaer.

– For oss er det viktig å raskt kunne etablere forskningsaktivitet på nye fagområder som er viktige for Forsvaret, men som universiteter ikke allerede dekker i tilstrekkelig grad, sier Erlend Hoff, forskningsleder for nasjonalt og internasjonalt samarbeid ved FFI.

– Universitetet i Oslo ligger langt fremme internasjonalt innen grunnleggende forskning i matematiske fag, naturvitenskap og ny teknologi. For oss som driver anvendt forskning er det av uvurderlig betydning å samarbeide med et slikt miljø, mener Hoff.

– Gjennom denne avtalen skal vi bygge teknologiske fagmiljøer som er sterkere enn vi klarer å lage hver for oss.

Skal utveksle fagfolk

Hovedtyngden av samarbeidet skal skje gjennom aktiviteter og prosjekter ved Institutt for teknologisystemer (ITS), som er plassert på Kjeller.

Som en del av samarbeidet skal FFI-forskere ha bistillinger ved UiO for å bidra med undervisning og veiledning av master- og PhD-kandidater der. Forskere fra UiO kan ha bistillinger ved FFI for å bidra til instituttets forskning.

Avtalen legger til rette for at UiO og FFI går sammen om felles prosjektsøknader til Forskningsrådet, ESA, EU og Nato. Det kan også bli aktuelt å samarbeide om felles laboratorier for forskning og utdanning. Partene vurderer også å samarbeide om bachelorutdanning i realfag og teknologi

– Den samlede teknologikunnskapen i Norge er vesentlig for både stats- og samfunnssikkerheten vår. Da er det også viktig at vi utdanner studenter med den riktige kompetansen og får etablert internasjonalt sterke fagmiljøer i Norge, sier John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI.

Norsk teknologi til Mars

ITS og FFI samarbeider allerede om flere ulike prosjekter, blant annet innen sensorfusjon, laserteknologi og maskinsyn – det vil si hvordan en datamaskin kan tolke og forstå verden rundt seg ved hjelp av bilder og video.

Og akkurat nå er spiren til et nært samarbeid mellom FFI og ITS halvveis til Mars.

I februar lander Nasas neste Mars-kjøretøy på den røde planeten. Ett av instrumentene på kjøretøyet er laget ved FFI. Det er en georadar som skal kartlegge sedimenter under overflaten på jakt etter tegn på tidligere liv.

Kontrollsenteret for georadaren blir plassert ved ITS. Etter landing skal en gruppe forskere fra FFI og UiO styre radaren og forske videre på dataene som kommer inn.

Dekan Morten Dæhlen ved MN/UiO mener avtalen og samarbeidet er nyttig også for det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

– Vi driver i all hovedsak med grunnforskning. Samarbeidet med FFI gjør at vi får en rikere teknologitilnærming. Vi får bedre kontakt med miljøer og prosjekter som jobber med hvordan teknologi anvendes. Det er nyttig for begge parter.

Instituttleder Stian Løvold ved ITS er enig.

– FFI har en stor stab av dyktige forskere og ingeniører som utvikler tekniske systemer eller delsystemer. Det er til stor nytte for oss å kunne utnytte denne ingeniørkompetansen i forbindelse med vår egen forskning og utdanning, sier han.

Nøkkelord

Kontakter

Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonsenheten.
Vakttelefon kontortid: 63 80 71 30
Vakttelefon utenom kontortid: 993 87 130

Bilder

FFI har laget ett av instrumentene på Nasas nye Mars-kjøretøy. Når kjøretøyet lander i februar 2021 skal en forskergruppe ved Universitetet i Oslo styre instrumentet og forske videre på dataene som kommer inn. ILLUSTRASJON: Nasa/JPL
FFI har laget ett av instrumentene på Nasas nye Mars-kjøretøy. Når kjøretøyet lander i februar 2021 skal en forskergruppe ved Universitetet i Oslo styre instrumentet og forske videre på dataene som kommer inn. ILLUSTRASJON: Nasa/JPL
Last ned bilde
John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI.
John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI.
Last ned bilde
Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universtitetet i Oslo.
Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universtitetet i Oslo.
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Instituttveien 20
2007 Kjeller

​63 80 70 70http://www.ffi.no

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom