NKVTS

Første nasjonale studie: Syriske flyktningers psykiske helse og livskvalitet i Norge

Del

Opp mot 90 prosent av syriske flyktninger har opplevd å være i livsfare i tiden før eller under flukten. Det kommer frem i den første landsomfattende flyktningstudien om psykisk helse og livskvalitet blant syriske flyktninger som ankom Norge mellom 2015 og 2017.

Ny rapport viser psykisk helse og livskvalitet blant syrere i Norge. Foto: Shutterstock
Ny rapport viser psykisk helse og livskvalitet blant syrere i Norge. Foto: Shutterstock

Målet med studien er å få mer kunnskap om flyktningers helse og livskvalitet etter krig, flukt og bosetting i et nytt land. Rapporten, som lanseres tirsdag 20. oktober, er utarbeidet av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold om traumatisk stress) og er den første rapporten fra denne studien.

Sterke opplevelser                                                                 

I rapporten fremgår det at cirka 40 prosent av respondentene i studien opplevde fem eller flere potensielt traumatiske hendelser før flukten. Videre rapporterer mer enn 95 prosent av respondentene at de har opplevd krig på nært hold, og nærmere 90 prosent at de var i livsfare før eller under flukten.

Belastninger etter ankomst til Norge

Belastninger relatert til tiden før eller under flukt er ikke alene om å være nært knyttet til flyktningenes psykiske helse. I studien ble respondentene også spurt om ulike forhold etter ankomst som er belastende.

Den vanligste formen for stressbelastninger flyktningene opplevde ofte eller veldig ofte etter ankomst var tristhet over å ikke være gjenforent med familiemedlemmer (51.3 prosent). Nesten like mange (43.7prosent) opplevde frustrasjon over å ikke kunne bruke kompetansen sin. De forholdene som var sterkest assosiert med psykisk helse, var likevel stressfaktorer knyttet til økonomi (10.5 prosent) og en følelse av manglende respekt (5.1 prosent).

– REFUGE-studien er en landsomfattende flyktningstudie som vil gi oss ny kunnskap om helse, livskvalitet og integrering blant flyktninger i Norge over tid, og er i så måte unik, sier prosjektleder og forsker, Arnfinn J. Andersen ved NKVTS.

FAKTA:

900 syrere har deltatt i studien ved å svare på spørreskjema tilsendt postalt.

REFUGE-studien ble igangsatt med bakgrunn i den generelt store økningen i antall flyktniger på verdensbasis de siste årene. Studien har som mål å styrke dagens kunnskap om sammenhengen mellom helse, livskvalitet og integrering blant flyktninger etter bosetting i en nytt land. I første omgang tar studien for seg flyktninger fra Syria som er bosatt i Norge. Studien gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Röda Korsets Högskola i Sverige.

Studien er planlagt å gå over flere år.

Kontakter

Forsker Øivind Fjeld-Solberg,
mob 906 13 457
e-post:oivind.solberg@nkvts.no

Forsker og prosjektleder Arnfinn Ansersen,
mob 470 31 669
e-post: arnfinn.andersen@nkvts.no

Bilder

Ny rapport viser psykisk helse og livskvalitet blant syrere i Norge. Foto: Shutterstock
Ny rapport viser psykisk helse og livskvalitet blant syrere i Norge. Foto: Shutterstock
Last ned bilde
Forsker Øivind Fjeld-Solberg
Forsker Øivind Fjeld-Solberg
Last ned bilde
Forsker og prosjektleder Arfinn Andersen
Forsker og prosjektleder Arfinn Andersen
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Ingen økning i psykiske helseplager blant norsk ungdom under første koronanedstengning29.3.2021 12:26:07 CEST | Pressemelding

Forskere har sammenliknet psykiske helseplager i ungdomsbefolkningen under første runde med hjemmeskole og sosial nedstenging våren 2020 med hvordan de samme ungdommene hadde det året før. Svarene viser ingen økning i psykiske plager på gruppenivå. Noen grupper var imidlertid hardere rammet enn andre. Ungdom med to hjem opplevde en økning i psykiske helseplager denne perioden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom