Kilden kjønnsforskning.no

Forsker: Vi må forstå menns og kvinners roller i krigen i Ukraina

Del

– Denne kunnskapen må vi ha med oss når vi prøver å hjelpe de som flykter og de voldsutsatte, og når vi prøver å forstå hvordan vi kan støtte utviklingen i landet fremover, sier forsker.

Krig påvirker kvinners sikkerhet, både i hjemmet og på flukt. Les mer på kjonnsforskning.no. Foto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
Krig påvirker kvinners sikkerhet, både i hjemmet og på flukt. Les mer på kjonnsforskning.no. Foto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.

– Jeg er opptatt av å få en nyansert debatt om hvordan krig og kjønn henger sammen, sier Louise Olsson, forskningsleder ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Når vi prøver å tolke bildene i media fra Ukraina er det viktig at vi er klar over menns og kvinners roller både i krigen og i å opprettholde samfunnet.

– Denne kunnskapen må vi ha med oss når vi prøver å hjelpe de som flykter og de voldsutsatte, og når vi prøver å forstå hvordan vi kan støtte utviklingen i landet fremover.

Krig kan føre til mer tradisjonelle kjønnsroller

Et bilde vi ofte ser fra Ukraina er kvinner som passer på barna sine eller flykter.

Forskningen tyder på at de tradisjonelle kjønnsrollene blant de sivile i konflikt opprettholdes. De kan til og med kanskje styrkes på kort sikt, når det kommer til å ta vare på sårbare grupper, som barn, eldre og syke, forteller Olsson. 

– Når funksjonene i samfunnet bryter sammen er det gjerne kvinnene som må ta på seg omsorgsrollen for familien.

Kan også føre til økt likestilling

Selv om kjønnsrollene kan forsterkes, tyder forskningen på at likestillingen øker i mange samfunn med store konflikter. Det er fordi de rammer både samfunnsstrukturer og kvinner og menns roller og ansvar.

– Én forklaring er at kvinner, gjennom at de får større ansvar for barn, familie og eldre, også kan og må ta mer økonomisk og politisk ansvar, sier Olsson.

– Kvinner tar på seg roller som tidligere har vært mannsdominerte. Det handler om å kombinere forsørgerrollen med omsorgsrollen.

Les hele saken på Kilden kjønnsforskning.no

Kildens nyhetsmagasin er uavhengig og medlem av Fagpressen. 

Nøkkelord

Kontakter

Louise Olsson, PRIO, louise@prio.org.

Bilder

Krig påvirker kvinners sikkerhet, både i hjemmet og på flukt. Les mer på kjonnsforskning.no. Foto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
Krig påvirker kvinners sikkerhet, både i hjemmet og på flukt. Les mer på kjonnsforskning.no. Foto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom