Norske tog

Forbedrer nettdekningen på tog

Del

Norske tog inngår nå kontrakt på anskaffelse av nye 4G mobilforsterkere som vil gi en høyere hastighet på datanett for togpassasjerer. Montering av forsterkerne i togene starter i høst. I tillegg vil alle nye Flirt-togsett bli levert med oppgradert mobilforsterkerløsning med to mobilforsterkere per togsett.

- Dette er forbedring som passasjerene vil merke. Om dekningen på utsiden av toget er tilstrekkelig vil det være mulig å streame video og bruke nettet til jobb og underholdning. Med denne tekniske løsningen ligger vi an til å få den beste dekningen på tog i verden, sier administrerende direktør i Norske tog, Øystein Risan. 

Norske tog har i august testet den nye løsningen på Flirt-tog. Norge er et av de første landene i verden som tar teknologien i bruk i trafikk. Den største fordelen med den nye løsningen er at den gir mer stabil datakapasitet for reisende. Særlig i områder med svake signalforhold vil datahastighet bli bedre.

 - Nordmenn er i verdenstoppen i bruk av smarttelefon og mobildata, og er vant til å ha internett med seg i lomma. Folk forventer stabilt internett og tilgang på digitale tjenester også på toget. Bedre dekning gjør det mer attraktivt å reise med tog. Det har vært høyt prioritert fra Norske tog å finne frem til den aller beste teknologien. De nye 4G mobilforsterkerne vil gradvis gi forbedringer allerede fra høsten 2019. Norske tog sitt langsiktige mål er stabilt 5mbit/s for alle passasjerer, sier Risan.

En mobilforsterker (repeater) montert i toget fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget, forsterker signalene og sender dem ut igjen som tradisjonell mobildekning inne i toget. Dette er en teknologisk løsning som er bedre og mer stabil enn en Wifi-løsning.

-For at dekningen skal bli god inne i toget, er jobben teleoperatørene gjør med å forbedre dekningen langs sporet helt avgjørende, sier Risan.

 Togtypene 70 og 73B som trafikkerer Østfoldbanen har høyeste prioritet. I tillegg skal vogner Type 5, Type 7 og sovevogner WLAB2, som benyttes i dag -og nattog i trafikkpakke Sør, Nord og Vest, få nye 4G mobilforsterkere. Norske tog starter monteringen av 4G mobilforsterkere høsten 2019. Utstyret som installeres er tilpasset for oppgraderinger slik at det raskt kan oppgraderes til neste versjon.

Kontakter

Øystein Risan
Administrerende direktør
Tlf. +47 916 51134

Om Norske tog

Norske tog
Norske tog
Munkedamsveien 62A
0270 Oslo

+47 412 62 664http://www.norsketog.no

Norske togs virksomhet er å anskaffeeie og forvalte togmateriell, som fortrinnsvis skal brukes til utførelse av persontransport med tog som offentlig tjenesteforpliktelse. Selskapets togmateriell skal tilbys på konkurransenøytrale vilkår. Selskapet har også en rådgiverfunksjon overfor staten. Selskapet skal ha effektiv drift.

Norske tog AS eies 100 prosent av Samferdselsdepartementet og er et kategori 4-selskap.

Norske tog følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.