Unio

For kirkens framtid : Stor aktivitet blant kirkeansatte, varsler opptrapping av streiken

Del

Det er ikke så rart at det er stor aktivitet blant de kirkeansatte før jul. Håp, glede og forventning preger forberedelsene også for dem. Men i år er de også tvunget ut i en streik. Aktiviteten blir ikke mindre av det. Nå varsler vi opptrapping av kirke-streiken.

Larisa Margrethe Ross Sagranden, diakon i Ørland og Bjugn menigheter 
Jeg sier det igjen. Jeg har verdens beste jobb. I min jobb som diakon treffer jeg en hel haug med fantastiske barn og ungdommer som jeg får følge et stykke på veien og jeg synes det er heltfantastisk hvor mye de vokser og utvikler seg. Og de har alle en egen plass i mitt hjerte   
Kanskje du også har et hjerte som banker for mennesker og som digger å se dem spire og gro. Da synes jeg du skal #bliminkollega
Larisa Margrethe Ross Sagranden, diakon i Ørland og Bjugn menigheter Jeg sier det igjen. Jeg har verdens beste jobb. I min jobb som diakon treffer jeg en hel haug med fantastiske barn og ungdommer som jeg får følge et stykke på veien og jeg synes det er heltfantastisk hvor mye de vokser og utvikler seg. Og de har alle en egen plass i mitt hjerte Kanskje du også har et hjerte som banker for mennesker og som digger å se dem spire og gro. Da synes jeg du skal #bliminkollega

Lørdag 12. desember gikk 21 kirkeansatte ut i streik. Blant disse var det 16 medlemmer fra Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund. Nå varsles opptrapping. 

Lørdag 19. desember trappes streiken opp.

Unio KA tar da ut ytterligere 1 prest i Bærum og 4 prester i Nidaros bispedømme.

Tirsdag 22. desember tar Unio-forbundene Akademikerne og Utdanningsforbundet ut hvert sitt medlem i en ny opptrapping av streiken, denne gangen ved Kirkerådets sekretariat.

Streik for kirkens framtid 

Siden streiken startet natt til lørdag, har fagforeningene stått sammen om budskapet i streiken. Vi streiker ikke for høyere lønn, men for å opprettholde dagens nivå også i framtiden.

Streiken har stor oppslutning blant kirkelige ansatte på tvers av profesjoner og organisasjonstilknytning.

De 6 Unio-forbundene med medlemmer i kirkelig sektor er Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet. Vi står sammen med LO-forbundene Fagforbundet, Fellesforbundet og Creo, og det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Det er de langtidsutdannete kirkeansattes lønnsvilkår som står på spill.

Streik på nett

Streik for kirkens framtid har allerede samlet stor støtte blant prester og andre kirkeansatte i sosiale medier.

Mange bruker profilbilderammen «Streik for kirkens framtid» fra Unio og Fagforbundet for å vise sin støtte til de streikende.

 #bliminkollega – kampanje i sosiale medier

De streikende har selv satt i gang en positiv kampanje der de har fått prester og andre kirkeansatte til å framsnakke sine jobber på sosiale medier.

Med bilder fra hverdagen og korte tekster om gleden ved tjenesten, kombinert med setningen «Jeg støtter streiken for kirkens framtid» og #bliminkollega, er streiken dermed også blitt en rekrutteringskampanje for framtidens kirke.

Målet er klart for oss

Vi understreker at kravet om at neste års nyutdannede prester må få like høy startlønn som de ville fått i dag, er hovedmålet vårt.

Det gjør vi for å bidra til å løse kirkens rekrutteringsutfordringer, ved at flere oppdager kirken som arbeidsplass.

Lønn ikke uviktig

Vi tror ikke det er lønn som trekker mennesker til arbeid i kirken. Likevel våger vi påstanden at svekkede lønnsvilkår neppe bidrar positivt til å få nok, kvalifiserte folk på jobb i kirken. 

Målet er å understreke at hovedmålet er å bidra til å løse kirkens rekrutteringsutfordringer ved at flere oppdager kirken som arbeidsplass. Kravet vårt er at prester som starter i stilling etter 1. september neste år, får det samme lønnsnivået som i år.

Garantert.   

Oppslutningen om dette budskapet og bruken av #bliminkollega viser med all tydelighet at kirkeansatte som ikke er i streik også støtter opp om streiken. Prester, diakoner, kateketer, kirkemusikere og andre deler innlegg på Facebook og Instagram.

Studentene er framtiden for kirken 

I kveld, torsdag 17.12.20, kommer en oppfølger til kirkeansattes hitsoriefortelling på nett, hashtag #bliminkollega.

Der vil teologistudenter spørre KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: «Blir jeg kirkens B-lag?». De deler av seg selv med det spørsmålet, sammen med hashtag'en #bliminkollega

Arrangementer. Her treffer du oss ! 

Vi liker å møtes- koronavennlig.

Det er daglige markeringer foran Oslo domkirke kl 12-14 i regi av Fagforbundet, de 3 har bak seg alle organisasjonene som er i streik.

Lørdag 19. desember klokken 12.00 er det en stor markering ved Oslo domkirke der alle forbundene deltar. Det blir appeller ved Der markeres det også at streiken trappes opp ved at også kirkemusikerne i Creo og kateketene/menighetspedagogene i Kirkelig undervisningsforbund tar ut medlemmer i streik.

Lørdag 19. desember klokken 14.00 markerer organisasjonene at de er i streik, ved å samles foran Trekanten i Asker (torget foran kulturhuset). Alle organisasjonene er representert også der.

Derfor må vi kreve en ny løsning

Lønnssystemet i tariffområde KA er bygd opp slik at man får høyere lønn jo mer kompetanse som kreves for stillingen. Arbeidsgivers tilbud markerer et drastisk brudd med dette, siden de mener at ferske prester (kapellaner) med 6 års utdannelse skal ha en lavere garantilønn enn ansatte med en 5-årig mastergrad.

Det vil selvsagt påvirke lønnsutviklingen for de andre utdanningsgruppene i kirken, blant annet diakoner, kateketer og kirkemusikere. Denne streiken viser at kunnskapsarbeiderne i kirken står sammen om kravet for å få uttelling for den utdanningen arbeidsgiver krever av oss.

Les også

at det ikke er innlysende å få en god lønn i Den Norske Kirke, etter at du har tatt en av Norges desidert lengste utdanninger. 

https://prest.no/artikkel/det-var-en-kjip-opplevelse/

https://www.unio.no/2020/12/13/derfor-er-det-streik-i-kirken/

Lønnstabellene i kirken finner du her

Det har vært mye snakk om å videreføre en boligavtale i kirken. Det har ikke ansatte i kirken krevet. Bakgrunnen for det finner du her : 

https://prest.no/pf-om-boligavtalen-og-tariffoppgjoret-2020/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder er til fri bruk.
Pressekontakter for streiken:

Kristian Mollestad, forhandlingsleder Unio KA, tlf 990 18 742
Anna Grønvik, kommunikasjonsansvarlig Unio KA, tlf 970 64 642
Martin Enstad, leder i Presteforeningen, tlf 996 24 959

For hovedorganisasjonen Unio:
Hedvig Bjørgum
901 28 320

Bilder

Larisa Margrethe Ross Sagranden, diakon i Ørland og Bjugn menigheter 
Jeg sier det igjen. Jeg har verdens beste jobb. I min jobb som diakon treffer jeg en hel haug med fantastiske barn og ungdommer som jeg får følge et stykke på veien og jeg synes det er heltfantastisk hvor mye de vokser og utvikler seg. Og de har alle en egen plass i mitt hjerte   
Kanskje du også har et hjerte som banker for mennesker og som digger å se dem spire og gro. Da synes jeg du skal #bliminkollega
Larisa Margrethe Ross Sagranden, diakon i Ørland og Bjugn menigheter Jeg sier det igjen. Jeg har verdens beste jobb. I min jobb som diakon treffer jeg en hel haug med fantastiske barn og ungdommer som jeg får følge et stykke på veien og jeg synes det er heltfantastisk hvor mye de vokser og utvikler seg. Og de har alle en egen plass i mitt hjerte Kanskje du også har et hjerte som banker for mennesker og som digger å se dem spire og gro. Da synes jeg du skal #bliminkollega
Last ned bilde
Kristin Flatland Solbu, kantor i Kongsberg og Jondalen
Jeg jobber som kantor i Kongsberg kirke. Daglig opplever jeg hvilken kraft kirkemusikken har i møte med mennesker. Jeg brenner for å spre sangglede og tilhørighet til kirken gjennom musikken. Jeg er så heldig at jeg jobber med barn og unge i kor. Å bidra til at mennesker i ulik alder kjenner tilhørighet til kirken gjennom musikken, er et oppdrag som jeg setter svært høyt. Da trenger vi også kirkemusikere i framtiden som har hjerte for dette. Jeg støtter streiken for kirkens framtid. #bliminkollega
Kristin Flatland Solbu, kantor i Kongsberg og Jondalen Jeg jobber som kantor i Kongsberg kirke. Daglig opplever jeg hvilken kraft kirkemusikken har i møte med mennesker. Jeg brenner for å spre sangglede og tilhørighet til kirken gjennom musikken. Jeg er så heldig at jeg jobber med barn og unge i kor. Å bidra til at mennesker i ulik alder kjenner tilhørighet til kirken gjennom musikken, er et oppdrag som jeg setter svært høyt. Da trenger vi også kirkemusikere i framtiden som har hjerte for dette. Jeg støtter streiken for kirkens framtid. #bliminkollega
Last ned bilde
I mine 5 år som leder av Presteforeningen har jeg ikke sett noe som tyder på at arbeidsgiver har noen klare kriterier for kvalitet, så jeg tror tilfeldigheter og lederes relasjon til enkeltansatte vil slå sterkt ut. Sånn skal vi ganske enkelt ikke ha det, sier Martin Enstad. Han er leder i Presteforeningen, som streiker for fremtidens presteskap. Det er den første preste-streiken i historien.
I mine 5 år som leder av Presteforeningen har jeg ikke sett noe som tyder på at arbeidsgiver har noen klare kriterier for kvalitet, så jeg tror tilfeldigheter og lederes relasjon til enkeltansatte vil slå sterkt ut. Sånn skal vi ganske enkelt ikke ha det, sier Martin Enstad. Han er leder i Presteforeningen, som streiker for fremtidens presteskap. Det er den første preste-streiken i historien.
Last ned bilde
– Skal Den norske kirke kunne være til stede over hele landet framover, er det nødvendig å rekruttere flere prester. Det er et arbeidsgiveransvar. KA må sikre at nytilsatte prester, fra neste år, får det samme lønnsnivået som dagens prester har, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Seks Unio-forbund er i konflikt med kirkens arbeidsgiver KA i den første preste-streken i historien.
– Skal Den norske kirke kunne være til stede over hele landet framover, er det nødvendig å rekruttere flere prester. Det er et arbeidsgiveransvar. KA må sikre at nytilsatte prester, fra neste år, får det samme lønnsnivået som dagens prester har, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Seks Unio-forbund er i konflikt med kirkens arbeidsgiver KA i den første preste-streken i historien.
Last ned bilde
Tor Olav Gauksås, kateket i Fornebulandet
Tekst: Glemte å legge ut bilde av at jeg ble vigslet i februar. Det vil si at biskopen har gått god for at jeg kan si «alle mennesker er elsket og har en uendelig verdi». Jobben handler mer om å gi mennesker en opplevelse av at disse ordene er sanne, enn å si dem. 
Dessverre kommer aldri «elsk din neste som deg selv» til å bli gammelt. Derfor ønsker jeg meg et samfunn hvor vi fortsetter å minne hverandre på dette – og at kirka skal være en del av dette.
Akkurat nå er det streik i kirka, og det handler mest om at lønnen som nytilsatt ikke skal være lavere enn dagens nivå. Derfor støtter jeg streiken for kirkens framtid – for jeg ønsker og trenger gode og dyktige kollegaer i framtida.
#bliminkollega
Tor Olav Gauksås, kateket i Fornebulandet Tekst: Glemte å legge ut bilde av at jeg ble vigslet i februar. Det vil si at biskopen har gått god for at jeg kan si «alle mennesker er elsket og har en uendelig verdi». Jobben handler mer om å gi mennesker en opplevelse av at disse ordene er sanne, enn å si dem. Dessverre kommer aldri «elsk din neste som deg selv» til å bli gammelt. Derfor ønsker jeg meg et samfunn hvor vi fortsetter å minne hverandre på dette – og at kirka skal være en del av dette. Akkurat nå er det streik i kirka, og det handler mest om at lønnen som nytilsatt ikke skal være lavere enn dagens nivå. Derfor støtter jeg streiken for kirkens framtid – for jeg ønsker og trenger gode og dyktige kollegaer i framtida. #bliminkollega
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Les også at det ikke er innlysende å få en god lønn, etter at du har tatt en av Norges lengste utdanninger. 

https://prest.no/artikkel/det-var-en-kjip-opplevelse/

Unio KA - består av Presteforeningen, Det norske Diakonforbund, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet. De jobber i virksomheter der Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KA, er arbeidsgiver. 

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling. Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Kirkestreiken trappes opp før mekling8.1.2021 15:34:00 CETPressemelding

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

Kan bli sykepleierstreik fra 7. januar30.12.2020 15:00:17 CETPressemelding

Sykepleierforbundet og KS møtes hos Riksmekleren tirsdag 5. januar for å bli enige om hovedoppgjøret for 2020. Blir det ingen enighet blir det sykepleierstreik fra 7. januar. – Vi trenger lønns- og arbeidsvilkår som sikrer pasientene sykepleiere. Det har pandemien synliggjort, men vi trenger også sykepleiere til livsnødvendige helsetjenester etter pandemien, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom