Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om ny kraftleidning mellom Strand, Finnøy og Rennesøy

Del
Lnett ønskjer å bygge ein ny kraftleidning mellom Strand, Finnøy og Rennesøy i Rogaland. NVE inviterer til høyring og folkemøte for å få innspel frå alle partar og informere om prosessen vidare.
Foto: Bjørn Lytskjold/NVE
Foto: Bjørn Lytskjold/NVE

Lnett har sendt inn ei melding til NVE for å varsle at dei ønskjer å bygge ein 132 kV kraftleidning i dei to kommunane Stavanger og Strand i Rogaland. Leidninga er planlagd frå Strand via Finnøy til Rennesøy. Lnett varslar samstundes at det vert behov for å byggje nye transformatorstasjonar på Tau og Finnøy.

Lnett grunngjev utbygginga med at det er naudsynt å fornye gamle anlegg, auke straumkapasiteten og betre forsyningstryggleiken.

NVE ønsker innspel frå dei lokale

Meldinga frå Lnett gjev ei overordna beskriving av utbygginga, og ei foreløpig vurdering av moglege verknadar for omgjevnadane. Den inneheld òg eit utgreiingsprogram med forslag til tema som Lnett meiner bør utgreiast vidare.

NVE har sendt meldinga og Lnett sitt forslag til utgreiingsprogram på høyring til kommunane som anlegga er planlagd i, og ei rekkje andre høyringsinstansar. Gjennom høyringa ønskjer NVE å få innspel på kva tema og løysingar Lnett må utgreie før dei kan søkje om konsesjon.

Folkemøte på Finnøy og Strand

NVE har sett høyringsfristen til 24. februar 2023. Alle innspel må sendast inn skriftleg. I tillegg inviterer NVE til offentlege folkemøte på Finnøy og Strand, den 17- og 18. januar. Her vil NVE seie meir om prosessen vidare og vår rolle, medan Lnett vil legge fram sine planar. Alle interesserte er velkomne på møta, som haldast på følgjande stadar:

  • Finnøy - tysdag 17. januar kl. 19.00 i Fleirbrukshallen på Judaberg
  • Strand - onsdag 18. januar kl. 19.00 på Nordre Strand Oppvekstsenter på Fiskå

Du finn alle dokument og praktisk informasjon på NVE sine nettsider

Nøkkelord

Kontakter

Tanja Midtsian, seniorrådgjevar
e-post: tcm@nve.no
tlf.: 22 95 94 93

Bilder

Foto: Bjørn Lytskjold/NVE
Foto: Bjørn Lytskjold/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom